PRIME projekts saņēmis Kultūras ministrijas atbalstu un līdzfinansējumu

2018.gada 25. oktobrī

Biedrība "Radošās Idejas" ir saņēmusi Kultūras ministrijas atbalstu un līdzfinansējumu Central Baltic Interreg programmas projekta  „PRIME – jauniešu migrantu integrācijas veicināšana” (turpmāk - PRIME) īstenošanai.

2018. gada 22. oktobrī starp LR Kultūras ministriju un biedrību "Radošās Idejas" tika noslēgts līgums Nr. 2.5.-11 - 528 par PRIME projekta īstenošanas izdevumu apmaksu 3 748,00 euro apmērā no valsts budžeta apakšprogrammas 22.10.00 „Sabiedrības saliedētības pasākumi”. Līdzfinansējums piešķirts atklāta konkursā 2018.gada valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana” un valsts budžeta apakšprogrammas 22.10.00 „Sabiedrības saliedētības pasākumi” paredzētā līdzfinansējuma piešķiršanai.

Konkursā atbalstīti 23 pieteikumi, ar rezultātiem iespējams iepazīties Kultūras ministrijas mājas lapā.

Mēs, biedrība "Radošās Idejas", pateicamies par finansiālu atbalstu un sadarbību Latvijas Republikas Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta nodaļai un Sabiedrības integrācijas departamentam!

divkrasu_rgb-45-copy.jpg