Publicēts buklets "Energisers for everyone"

17.07.2019.

Biedrība Latvian Association for Youth Activists  aicina iepzīties un izmantot darbā ar jaunatni bukletu "Energisers for everyone". Metodes var izmantot arī pasākumiem, kur piedalās cilvēki ar invaliditāti. 

Buklets angļu valdā ir atrodams šajā linkā:

https://latvianassociationforyouthactivists.wordpress.com/2019/05/22/we-created-a-brochure/

Citi projektā "promotE U & me" izstrādātie materiāli:

https://latvianassociationforyouthactivists.wordpress.com/2019/05/17/contacts-from-the-event-in-the-eu-house/

Buklets sagatavots  kontaktu apmaiņas seminārā "promotE U & me", kas no 15.05.2019. līdz 20.05.2019. notika Rīgā. Semināra laikā 31 dalībnieks no 14 dalībvalstīm satikās, lai apmainītos ar pieredzi neformālās izglītības laukā un strādātu ar mērķi atbalstīt jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību. Semināru finansēja Erasmus+ programma un koordinēja biedrība Latvian Association for Youth Activists.

Projektā iesaistītās partnerorganizācijas:

Latvian Association for Youth Activists (the hosting organization, LATVIA)
Centre interculturel du développement (FRANCE)
ASSOCIAZIONE SIKANIE (ITALY)
I LIKE CZERSK (POLAND)
Zift Organization (TURKEY)
Agrupamento de Escuteiros 516 do Bombarral (PORTUGAL)
Centre for Capacity Building & Empowerment (SWEDEN)
Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület (HUNGARY)
Problem-Based Learning Institute (LITHUANIA)
Kohortti ry (FINLAND)
SEIKLEJATE VENNASKOND(ESTONIA)
Caribbean Education and Culture Foundation (Sint Maarten (Dutch part))
EuroMueveTe (SPAIN)
S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu (SLOVAKIA)

Aktivitāte tiek īstenota projekta “Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē” (Nr.2019.LV/NVOF/DAP/035) ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.