"Radošās Idejas" darbosies Rīgas domes Konsultatīvajā padomē sabiedrības integrācijas jautājumos

11.12.2020.

Ar prieku paziņojam, ka mūsu biedrības valdes priekšsēdētāja Sanita Putniņa turpmāk darbosies Rīgas domes Konsultatīvajā padomē sabiedrības integrācijas jautājumos. Nesīsim iedzīvotāju domas un viedokli tuvāk politiķu dzirdīgajām ausīm!

Padome ir Rīgas domes konsultatīva institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt nevalstiskā sektora līdzdalību Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības integrācijas politikas plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā.
Nevalstisko organizāciju pārstāvji darbam Konsultatīvajā padomē tiek atlasīti konkursa kārtībā. Nevalstisko organizāciju pilnvaru laiks Konsultatīvajā padomē ir trīs gadi.

Vairāk par padomi variet uzzināt šeit.