Radošās Idejas piedalās 27. Sociālo pakalpojumu konferencē Milānā

05.06.2019.

Š.g. 5.-7. jūnijā Radošās Idejas piedalījās 27. Sociālo pakalpojumu konferencē Milānā. Projekta vadītāja Sanita Putniņa kopā ar kolēģiem no Linšēpingas pašvaldības dalījās ar pieredzi migrantu jauniešu integrācijā projektā PRIME.

PRIME apmācību programma Latvijā sasniedza 719 apmācību stundas, tai skaitā 214 stundas latviešu valodas nodarbības, 56 stundas latviešu kultūras iepazīšanai radošo nodarbību veidā, 55 stundas uzņēmējdarbības apmācības un 112 stundas treniņu profesionālās identitātes attīstīšanai. 11 jaunieši saņēma 160 stundu individuālu mentoringu darbavietā sadarbībā ar Rīgas vadošajām viesnīcām.

Projekts "PRIME - Promoting Integration for Young Migrants", Nr. CB652 (2017-521), veltīts imigrantu jauniešu (18-30) sociālajai un ekonomiskajai iekļaušanai, izmantojot holistisku pieeju un veidojot individuāli pielāgotus integrācijas pasākumus. Projekts tiek īstenots  no 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 30.augustam Central Baltic INTERREG programmas ietvaros. Projektu līdzfinansē Central Baltic Programme, Latvijas valsts budžets un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

 divkrasu_rgb-45-copy.jpg