Radošās Idejas piedalās projekta CHEER partneru tikšanās Pirejā, Grieķijā

30.10.2019.

2019. gada 29.-30. oktobrī Radosas Idejas piedalījās projekta "CHEER - Cultural Heritage Entrepreneurs" partneru trešajā tikšanās Pirejā, Grieķijā. Šajā tikšanās reizē diskutējām par apmācību programmu bezdarbniekiem un vadlīnijām izglītotājiem, lai sagatavotos nākamā gada pavasarī plānotajam apmācību pilotprojektam katrā projekta partnervalstī - Vācijā, Austrijā, Grieķijā, Bulgārijā, Rumānijā un Latvijā.

Projekta mērķis ir veicināt sociālo uzņēmējdarbību, atbalstot un motivējot ilgstošos bezdarbniekus uzsākt biznesu, kas balstīts vietējā kultūras mantojumā. Projekta ietvaros tiks izveidota metodika kompetenču identificēšanai, apmācību programma, vadlīnijas izglītotājiem, kā arī veikti apmācību pilotprojekti 10 ilgstošajiem bezdarbniekiem katrā partnervalstī. Projekta materiāli tiks publicēti projekta tiešsaistes platformā.

Biedrība "Radošās Idejas" projektu īsteno sadarbībā ar Zentrum für interkulturelle Bildung und Arbeit (Vācija), IDEC (Grieķija), Vārnavas Folkloras grupu (Grieķija), Verein Multikulturell (Austrija), Millennium Center (Rumānija) un SOZOPOL Foundation (Bulgārija). Projekts tiek īstenots no 2018. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. septembrim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros.