Projektā "Mūsu mājas - Latvija" sērsnu mēnesī „Pavasara saulgrieži Latgalē”, 21. un 22. martā.

Pasākums "Pavasara saulgrieži Latgalē" norisināsies Latgalē, pavasara saulgriežu laikā, 2014. gada 21. un 22. martā. Мероприятие «Весеннее солнцестояние в Латгале» будет проходить в Латгалии, во время весеннего равноденствия  21  и 22 марта в 2014 году.

lasīt tālāk

Esam sākuši īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonda projektu "Mūsu mājas - Latvija"

Projekta "Mūsu mājas - Latvija" mērķis: piedāvājot interaktīvus latviešu valodas apguves kursus un daudzveidīgus integrācijas pasākumus, sekmēt trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijas sabiedrībā.

Цель проекта «Наш дом – Латвия»: предлагать интерактивные курсы латышского языка и широкий спектр интеграционных мероприятий, содействовать интеграции граждан третьих стран в латвийском обществе.

 

lasīt tālāk

Publicēta Balvu novada nevalstisko organizāciju datu bāze

Biedrība „Radošās Idejas” ir publicējusi Balvu novada nevalstisko organizāciju datu bāzi, kas ļauj iepazīties ar citu novadā reģistrēto nevalstisko organizāciju (NVO) darbības mērķiem un kontaktinformāciju, tādējādi radot iespēju atrast domubiedrus un sadarbības partnerus.

lasīt tālāk

Stiprinās Balvu novada nevalstisko sektoru

Informējam, ka 2013.gada 20. jūnijā Sabiedrības integrācijas fonda padome nolēma apstiprināt biedrības „Radošās Idejas”, reģ. Nr. 50008184511, iesniegto projekta iesniegumu „Biedrības „Radošās Idejas” institucionālās kapacitātes stiprināšana un ilgtspējīga attīstība” ...

lasīt tālāk

Balvu novada iedzīvotājiem paplašinās aktīvās atpūtas iespējas brīvā dabā

Informējam, ka 2013. gada 4. oktobrī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvalde nolēma apstiprināt iedrības „Radošās Idejas", iesniegto projekta pieteikumu „Brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas iespēju pilnveidošana Balvu novada iedzīvotājiem" ...

lasīt tālāk

NVO seminārs & radošā darbnīca

Lai stiprinātu Balvu novada nevalstisko organizāciju kapacitāti, 2013.gada 16.novembrī biedrība „Radošās Idejas" organizē informatīvo semināru un radošo darbnīcu Balvu novada nevalstiskajām organizācijām.

lasīt tālāk

Balvu Mākslas skola, NVO "Savi", biedrība "Radošās Idejas" izsludina vizuālās mākslas konkursu "Mana Ģimene"

Konkursa tēmā var attēlot ģimenes portretu, ģimeni atpūtā vai darbā, ģimenes vaļasprieku, tradīcijas un ģimenes mīluļus - dzīvniekus. Konkursā aicināti piedalīties bērni no Balvu, Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadiem vecumā no 2 līdz 9 gadiem (nolikums).

lasīt tālāk

Notiek NVO anketēšana un tiek publicēta 1.daļa pētījumam par nevalstiskā sektora darbību Balvu novadā

Ir uzsākts pētījums par Balvu novada nevalstiskā sektora darbību, un iespējām tā pilnveidošanai. 2013.gadā esam veikuši publiski pieejamās informācijas analīzi, apzinot Balvu novada nevalstisko organizāciju skaitu un darbības jomas, kā arī veikuši salīdzinājumu ar Latvijas un reģiona vidējiem rādītājiem. Aicinām iepazīties ar līdzšinējiem pētījuma rezultātiem

lasīt tālāk

Tiek izsludināts konkurss uz IT speciālista vakanci

Biedrība „Radošās Idejas” izsludina konkursu uz IT speciālista vakanci projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/173 „Biedrības „Radošās Idejas” institucionālās kapacitātes stiprināšana un ilgtspējīga attīstība” ietvaros...

lasīt tālāk