Atskats uz akciju “100 ozolu iestādīšana Balvu novadā Latvijas simtgadei”

Ideja par 100 ozolu iestādīšanu uz Latvijas simtgadi dzima jau laiku atpakaļ, kad Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu − kultūras mantojuma aizsargāšana” noslēgumā tika svinēta Eiropas Sadarbības diena...  

lasīt tālāk

"Radošās Idejas" uzsāk projektu kultūras mantojuma un sociālās uzņēmējdarbības jomā

Projekta mērķis ir veicināt sociālo uzņēmējdarbību, atbalstot un motivējot ilgstošos bezdarbniekus uzsākt biznesu, kas balstīts vietējā kultūras mantojumā.

lasīt tālāk

Linšēpingas pašvaldības speciālistes viesojas Rīgā projekta PRIME ietvaros

Šī gada 14. -16. novembrī Latvijā viesojās Linšēpingas pašvaldības speciālistes Susanne Elfström un Karolina Thorsson, kuras ikdienā nodarbojas ar konsultatīva atbalsta sniegšanu migrantu jauniešiem.

lasīt tālāk

Norisinās starptautiskais seminārs "Viesmīlības industrija: iespējas, izaicinājumi un perspektīvas 18’’

Seminārs sniedz lielisku iespēju jauniešiem migrantiem tīkloties ar viesmīlības nozares profesionāļiem un potenciālajiem darba devējiem. Semināru organizē "Radošās Idejas" un Hotel School Riga projekta "PRIME - Jauniešu imigrantu integrācijas veicināšana" ietvaros.

lasīt tālāk

Latvija - tie esam mēs paši!

Svinam MĒS, sviniet JŪS!

lasīt tālāk

Kultūras ministrijas pateicība biedrībai "Radošās Idejas" par līdzdalību politikas veidošanā

Esam saņēmuši Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta pateicību par aktīvu iesaisti un komentāriem, sagatavojot  valstiski svarīgu politikas plānošanas dokumentu „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plānu 2019. – 2020.gadam”.

lasīt tālāk

PRIME projekts saņēmis Kultūras ministrijas atbalstu un līdzfinansējumu

Mēs, biedrība "Radošās Idejas", pateicamies par finansiālu atbalstu un sadarbību Latvijas Republikas Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta nodaļai un Sabiedrības intetgrācijas departamentam!

lasīt tālāk