Online kurss "Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās"

Kursa mērķa grupa ir profesionāļi un organizāciju pārstāvji, kuri ikdienā saskarās ar kultūru dažādību, tomēr kurss ir lietderīgs arī ikvienam interesentam.

lasīt tālāk

Mācīšanās kompetenču novērtēšanas rīks

Inspiring Guide for Learn to Learn ir online instruments pašnovērtējuma veikšanai, lai novērtētu spēju mācīties un saņemtu rekomendācijas.

lasīt tālāk

Metodes un atziņas, lai veicinātu jaunatnes iesaisti sadarbībā

Šajā Facebook lapā tiek publicētas dažādas metodes un atziņas, lai veicinātu jaunatnes iesaisti sadarbībā.

lasīt tālāk

Brīvprātīgā darba iespējas jauniešiem Eiropas Solidaritātes korpusā

Jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem ir iespēja iesaistīties brīvprātīgā darba, prakses vai darba aktivitātēs, kas tiek īstenotas ES valstīs un ilgst 2 līdz 12 mēnešus. 

lasīt tālāk

Vadlīnijas pilsoniskās iesaistes veicināšanai pašvaldībās

Materiāls apkopo labo praksi Latvijā un ārvalstīs un sniedz ieteikumus pilsoniskās iesaistes veicināšanai pašvaldībās. 

lasīt tālāk

Labās prakses rokasgrāmata jauniešu profesionālās orientācijas atbalstam

Rokasgrāmatā apkopotas dažādas metodes un labās prakses piemēri, kas var palīdzēt cilvēkiem, kuri nodarbojas ar jauniešu profesionālo orientāciju.

lasīt tālāk

Infografika par NVO līdzdalību interešu aizstāvībā

Izglītības iniciatīvu centrs ir izveidojis infografikas par reģionālo NVO interesantākajiem sadarbības piemēriem un apkopojumu par  NVO līdzdalību interešu aizstāvībā valsts pārvaldes konsultatīvajās padomēs. 

lasīt tālāk

Jauniešu sociālā biznesa platforma jaunu ideju īstenošanai

Jums ir ideja, kā uzlabot savas kopienas dzīvi? Varbūt ideja, kā palīdzēt noteiktām sabiedrības grupām? Jauns biznesa modelis? Jums ir nepieciešams starta finansējums! Ienāc www.impactyouth.eu!

lasīt tālāk

Rokasgrāmata lauku mazajiem uzņēmējiem - kā atvērt savu veikalu

Rokasgrāmata sniedz visaptverošu pārskatu par jomām, kas jāņem vērā, atverot savu veikalu - sākot no likumdošanas formalitātēm līdz tādām „viltībām” kā aromātu un apgaismojuma nozīme veikala telpās.

lasīt tālāk

Mobilitātes iespējas kultūras darbiniekiem Baltijas jūras reģionā

Aicinām iepazīties ar ceļvedi mobilitātes iespējām kultūras darbiniekiem Baltijas jūras reģionā!

lasīt tālāk