Mūsu mājas – Latvija II

Nr. IF/2013/1.a/17

Projekta mērķis ir sniegt kompleksu integrācijas pasākumu kopumu latviešu valodas apguvei un kultūras iepazīšanai trešo valstu pilsoņu ekonomiskās un pilsoniskās līdzdalības aktivitātes veicināšanai, nodrošinot pasākumu pieejamību visu vecumu pārstāvjiem, it īpaši mazaizsargātām grupām.

Projekta ietvaros notika latviešu valodas apguves kursi 120 stundu apmērā 14 dažādās grupās, tika piedāvāts bērnu pieskatīšanas pakalpojums valodas apguves kursu norises laikā. Katru mēnesi notika izglītojošas tematiskās ekskursijas uz Latvijas novadiem un integrācijas pasākumu cikls ģimenēm „Latvju zīmju spēks”. Projekta laikā tika īstenots arī semināru cikls par NVO darbības pamatiem Latvijā, pilsoniskās līdzdalības iespējām NVO sektorā, uzņēmējdarbības pamatiem un attīstības tendencēm.

Projekts tika īstenots no 2014.gada 8.decembra līdz 2015.gada 30.jūnijam. Projektam piešķirts finansējums 169 837,44 euro. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%). Informāciju par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu lūdzam skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Vairāk par projektu lūdzam skatīt sadaļā "Mūsu mājas - Latvija II"

Videosižeti:

Projekta "Mūsu mājas - Latvija II" aktivitātes

Ekskursija "Cauri zaļajai Zemgalei!" (16.05.2015.)

Ekskursija "Iepazīsim Kurzemi!" (25.04.2015.)

Ekskursija "Maizes klēts - Vidzeme!” (07.03.2015.)

Ekskursija "Latgale - Zilo ezeru zeme!" (21.02.2015.)

Ivan Varshavsky izstādes atklāšana (03.2015.)

Как Латвия интегрировала 140 чужих граждан (29.06.2015.)

Ziņu speciālizlaidums: Sabiedrības integrācija - piedāvājums un pieprasījums (03.02.2015.)

Projekta aktualitātes:

Publikācija "Latviju zīmju spēks. The Strength of Latvian Symbols"

Publikācija "Latviju zīmju spēks. Сила латышских знаков"

TV sižets par projekta "Mūsu mājas - Latvija II" noslēguma pasākumu Brīvdabas muzejā

Ar svinīgo pasākumu noslēdzās projekts “Mūsu māja – Latvija II”

Trešo valstu valstspiederīgie apgūst ES līdzfinansēto projektu izstrādes pamatus

Biedrība „Radošās Idejas” veiksmīgi īsteno sabiedrības integrācijas projektu „Mūsu mājas – Latvija II”

Biedrība „Radošās Idejas” sāk projekta īstenošanu, arī saistībā ar Bezvalstnieku likumu

Biedrība „Radošās Idejas” uzsākusi īstenot projektu „Mūsu mājas – Latvija II”