Mūsu mājas – Latvija 

Nr. IF/2012/1.a/7

Projekta mērķis ir, piedāvājot interaktīvus latviešu valodas apguves kursus un daudzveidīgus integrācijas pasākumus, sekmēt trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijas sabiedrībā.

Projekta ietvaros paredzēta saistoša latviešu valodas apguve interaktīvā veidā mācību telpās un ārpus tām, latviska gadskārtu un ieražu svētku svinēšana, izglītojošas ekskursijas pa Latvijas reģioniem un projekta dalībnieku iesaiste pasākumos Rīgā – Eiropas kultūras galvaspilsēta. Tiks piedāvāti seši atbalsta mehānismi: bērnu pieskatīšana un izglītošana laikā, kad vecāki mācās, grupu un individuālās psihologa lekcijas un konsultācijas dažādu trešo valstu pilsoņiem nozīmīgu jautājumu risināšanā, jurista – namu pārvaldnieka speciālista konsultācijas juridiskajos un ar mājokli saistītajos jautājumos un juridiskās lekcijas cilvēktiesību jautājumos un konsultācijas par konstitucionālajiem jautājumiem (īpaši tiem, kas vēlas naturalizēties). Tiks organizētas arī uzņēmējdarbības lekcijas un konsultācijas, veicinot trešo valstu pilsoņu nodarbinātību, un lekcijas un konsultācijas par nevalstisko organizāciju darbības principiem, veicinot iesaisti pilsoniskās sabiedrības un lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekts tiek īstenots no 2014. gada 7.marta līdz 2014. gada 30. jūnijam. Projektam piešķirts finansējums 95 897,33 euro. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).  Informāciju par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu lūdzam skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Vairāk par projektu lūdzam skatīt sadaļā "Mūsu mājas - Latvija"

Videosižeti:

"Mūsu mājas - Latvija" izlaidums (28.06.2014.)

Ekskursija "Trīs Zemgales rozes" (21.06.2014.)

Ekskursija "Kurzemes dabas valdzinājums" (24.05.2014.) 

Tautas deju elementu un latviešu rotaļu mācīšanās (03.2014.)

"Kurzemniekos" notiek pirmie dārza svētki (par projektu 1:56 min)

Projekta aktualitātes:

30.jūnijā noslēdzies biedrības „Radošās Idejas” īstenotais projekts „Mūsu mājas – Latvija” 

Biedrība "Radošās Idejas" veiksmīgi īsteno projektu "Mūsu mājas - Latvija"

Esam sākuši īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonda projektu  "Mūsu mājas - Latvija"