Open City - Atvērtā pilsēta

Nr. 2020-1-DE02-KA204-007638

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp bezdarbniekiem, māksliniekiem un sociālajiem novatoriem, lai aktivizētu vietējās kopienas.

Projektā tiks izveidotas 5 pilsētu kartes, kas balstītas vajadzību izvērtējumā, īstenota kapacitātes stiprināšanas programma (80 stundu apjomā) un 2 starptautiskas akadēmijas (Grieķijā un Vācijā) bezdarbniekiem, realizētas pilotaktivitātes katrā pilsētā un sagatavota projekta rīkkopa, kas iepzīstina ar projekta rezultātiem. Projekta materiāli tiks publicēti projekta digitālajā platformā.

Biedrība "Radošās Idejas" projektu īsteno sadarbībā ar Zentrum für interkulturelle Bildung und Arbeit - projekta koordinators (Vācija), Vārnavas Folkloras grupu (Grieķija), Project School (Itālija) un VT Events (Bulgārija).

Projekts tiek īstenots no 2020. gada 2. novembra līdz 2022. gada 1. novembrim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 39 683 euro, projekta kopējais finansējums ir 299 716 euro. 

Projekta mājas lapa: https://opencity-project.eu/

"Atvērtā pilsēta" online kursi (latviešu valodā): https://zibev.education/course/index.php?categoryid=16

Facebook: https://www.facebook.com/opencityproject

Instagram: https://www.instagram.com/opencityproject/