Padige - Participatory Design of Initiatives on Gender Equality - Līdzdalības dizains Dzimumu līdztiesības iniciatīvām 

Nr. 2020-3-FR02-KA205-018465

Projekta mērķis ir popularizēt Eiropas pilsoņu iniciatīvas platformu jauniešu vidū, kā arī diskutēt par dzimumu līdztiesības stāvokli.

Projektā paredzētas šādas aktivitātes: wiki platformas izstrāde un izpratnes veicināšanas kampaņa, lai piesaistītu jauniešus dalībai platformā, mācību resursu un vadlīniju jauniešu darbiniekiem izstrāde, 2 pilotprojekti: viens platformai un viens ceļvedim un tiešsaistes semināru organizēšana ar jaunatnes darbiniekiem.

Biedrība "Radošās Idejas" projektu īsteno sadarbībā ar Coopérative d'Initiative Jeunes - projekta koordinators (Francija), IDEC (Grieķija), Magenta Consultancy (Spānija), Symplexis (Grieķija) un IPES – International Centre for the Promotion of Education and Development (Itālija).

Projekts tiek īstenots no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. martam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 23 323 euro, projekta kopējais finansējums ir 228 661 euro.