Shake up Start ups

Nr. 2015-1-PL01-KA205-014238

Projekta ietvaros tiks izstrādāts un testēts inovatīvs modelis jauniešu uzņēmējspēju attīstīšanai - neformālā uzņēmējdarbības akadēmija. Projekta ietvaros notiks pieredzes apmaiņas braucieni un apmācības darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem, vietējās apmācības 15 jauniešiem katrā valstī, 15 jauniešu mobilitāte no Polijas, Latvijas un Horvātijas uz apmācībām Horvātijā, kā arī vietējie pasākumi rezultātu izplatīšanai.

Projekta vadošais partneris ir Kielce Tehnoloģiskais parks (Gmina Kielce/Kielecki Park Technologiczny) no Polijas, citi partneri - Interneta izglītības asociācija (Stowarzyszenie Edukacja przez Internet) no Polijas, Vietējās attīstības aģentūra Pins (Lokalna razvojna agencija Pins) no Horvātijas un biedrība "Radošās Idejas".

Projekts tiek īstenots  no 2015.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 22 285 euro.

Projekta mājas lapa

Projekta rezultāti:

SuSu neformālā uzņēmējdarbības akadēmija. Metodikas rokasgrāmata (latviešu un angļu val.)

SuSu neformālā uzņēmējdarbības akadēmija. Nodarbību plāni (angļu val.)

SuSu labās prakses apskats - start-up pasākumi Latvijā, Polijā un Horvātijā (angļu val.)

SuSu veiksmes stāsti - iedvesmojoši stāsti par start-upiem Latvijā, Polijā un Horvātijā (angļu val.)

SuSu ieteikumi spēles elementu (gamification) izmantošanai apmācībās (angļu val.)

SuSu ieteikumi pasākumu organizēšanai (angļu val.)

Videosižeti:

Business Week 4 Kielce

Startup Weekend Kielce

Vasaras skola Horvātijā:

Programma

Foto

Prezentācijas:

Business planning

Business support institutions

Market analysis

Fundraising

Marketing

Networking

Team management

Team management (apps)

Risk management

Intellectual property rights

Projekta aktualitātes:

10 jaunieši piedalās "Shake up Start ups" neformālajā uzņēmējdarbības akadēmijā Horvātijā

Biedrība „Radošās Idejas” mudina jauniešus uzsākt uzņēmējdarbību

Biedrība „Radošās Idejas” uzņem jauniešu darbiniekus no Polijas un Horvātijas

Rosināsim jauniešus iesaistīties uzņēmējdarbībā

Publikācijas:

Biedrība "Radošās Idejas" rosina jauniešus iesaistīties uzņēmējdarbībā (Jaunatne Nr.49, 2016)