Par biedrību

Biedrība „Radošās Idejas” ir dibināta 2011. gada 12. oktobrī, Balvos. Dibinot biedrību bijām 8 domu biedri. Mūsu idejas aizrāva arī citus, un tagad biedrībā darbojamies vairāk nekā 40 biedri, izglītības, kultūras, mākslas un sociālās sfēras darbinieki, mākslinieki, amatnieki, kā arī pedagogi. Biedrība "Radošās Idejas" darbojas Rīgā un Balvos un īsteno projektus izglītības, sabiedrības integrācijas, kultūras, reģionu attīstības un ES prioritāšu jomā.

Mēs rīkojam apmācības, radošas darbnīcas, izstādes un konkursus. Sagatavojam mācību materiālus un veicam pētījumus. Īsāk sakot - jau astoņus gadus palīdzam un dodam iespēju cilvēkiem atklāt un likt lietā savu potenciālu. Biedrības darbība fokusējas uz starptautiskas sadarbības veicināšanu un dalību starptautiskos projektos, tādējādi aktivizējot starptautisko vidi Balvu novadā un Latvijā. Puse no projektiem tapuši sadarbībā ar organizācijām ārvalstīs – Grieķijā, Vācijā, Itālijā, Polijā, Spānijā, Zviedrijā, Bulgārijā, Igaunijā, Somijā, Horvātijā…

Atskatoties uz padarīto, projektu aktivitātēs esam iesaistījuši vairāk nekā 800 unikālus dalībniekus, īstenojot vairāk nekā 20 projektus un piesaistot vairāk nekā 900 tūkst. EUR finansējumu. Biedrības īstenotajos projektos esam radījuši darba vietas, nodarbinot vairāk nekā 50 personas.

Mēs, biedrība „Radošās Idejas”, esam aktīvi, visu darām no sirds un ar prieku. Veidojam pilsonisku, iekļaujošu sabiedrību Latvijā un citur Eiropā. Radām darba vietas paši sev un citiem. Tā ir dzīve, kādu ir vērts dzīvot.

 Pievienojies mums Facebook!

Biedrības Radošās Idejas stratēģija 2014.-2020.gadam

Biedrības Radošās Idejas stratēģijas 2014.-2020.gadam vidustermiņa novērtējums

 

Biedrība ir Valsts ieņēmumu dienesta Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks.

Bronzas Padziļinātās sadarbības programma