Latviešu valodas kursi - Kурсы латышского языка - Latvian language coursesPlānoti jauni kursi 2023. gadā. Interesentus lūdzam reģistrēties šeit.

Informācija par citiem latviešu valodas kursiem ir pieejama www.integration.lv


Mы планируем новые проекты. Приглашаем потенциальных участников зарегистрироваться здесь.

Информацию о курсах латышского языка можно найти на сайте www.integration.lv.


We are planning new projects in 2023. We invite potential participants to register here.

Information on other Latvian language courses is available at www.integration.lv