top of page

Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana

Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MIC/015Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Radošās Idejas” kapacitāti, īstenojot aktivitātes, kas vērstas uz biedrības darbības paplašināšanu, pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanu, kā arī jaunu sabiedrības pārstāvju iesaisti Latvijas NVO sektorā.


Projekta ietvaros norisināsies biedrības darba plānošanas sanāksmes, biedrības stratēģijas 2014.-2020. gadam izvērtēšana un pilnveidošana un jaunu biedru piesaistes aktivitātes. Tiks sniegts informatīvs un izglītojošs atbalsts NVO un neformālām interešu grupām to darbībai un mērķu sasniegšanai, tai skaitā biedrības mājas lapas satura pilnveidošana, tulkošana angļu un krievu valodās un mājaslapas mobilās versijas izstrāde.


Lai veicinātu starpkultūru dialogu, Balvos tiks organizēta radošā meistarklase ar mērķi iepazīt Ziemeļlatgales mākslinieku darbus un tiks radīti vismaz 10 jaunrades vizuālie darbi “Krāsu raksti Ziemeļlatgalē”, kas veltīti Latvijas valsts dibināšanas valsts svētkiem un tiks izstādīti kādā no Balvu pilsētas publiskā sektora iestādēm. Savukārt, lai veicinātu brīvprātīgā darba attīstību, tiks organizēts seminārs un veiktas individuālas pārrunas par brīvprātīgā darba nozīmi sabiedrībā un brīvprātīgā darba iespējām. Tiks veicināta arī NVO un sabiedrības līdzdalības aktivitāšu veicināšana politikas veidošanas un īstenošanas procesā un veiktas finansējuma piesaistes aktivitātes, tai skaitā vietēja un starptautiska līmeņa projektu pieteikumu izstrāde biedrības darbības ilgtspējas nodrošināšanai.


Projekts tiek īstenots no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018.gada 31. oktobrim Balvu novadā. Projektam piešķirts valsts budžeta finansējums 6981,32 euro. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projektu finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”.


Projekta materiāli:


Semināra par brīvprātīgo darbu prezentācijas:Comments


bottom of page