top of page

Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē

Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/035Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Radošās Idejas” kapacitāti, turpinot īstenot iniciatīvas un aktivitātes, kas vērstas uz biedrības darbības paplašināšanu, pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanu un jaunu sabiedrības pārstāvju iesaisti Latvijas NVO sektorā.


Projekta ietvaros tiks īstenoti 5 starpkultūru pasākumi Ziemeļlatgalē, organizēts NVO tīklošanās pasākums, īstenota informatīvā kampaņa par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, sniegti vismaz 5 rakstiski atzinumi par valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesu, īstenota brīvprātīgā darba aktivitāte un piesaistīti vismaz 15 brīvprātīgie, sagatavoti un iesniegti 6 projekta pieteikumi ārējā finansējuma piesaistei biedrības darbībai un sniegto pakalpojumu paplašināšanai, izstrādāti biedrības iekšējie vadības dokumenti un īstenotas apmācības mājas lapas administrēšanā.


Projekts tiek īstenots no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019.gada 31. oktobrim Ziemeļlatgalē, Balvu, Rugāju un Viļakas novadā. Projektam piešķirts valsts budžeta finansējums 14 994,78 euro. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projektu finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”.


Publikācijas:
Comments


bottom of page