top of page

Brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas iespēju pilnveidošana Balvu novada iedzīvotājiem

Nr. 13-07-LL04-L413201-000008Projekta ietvaros uzstādīti pieci brīvdabas trenažieri un divas skeitrampas Balvu valsts ģimnāzijas teritorijā, pie stadiona, Dārza ielā 2, Balvos. Projekta rezultātā ir paplašinātas Balvu novada iedzīvotāju iespējas aktīvi atpūsties un nodarboties ar sportu, uzlabojot savu veselību un pašsajūtu. Brīvdabas trenažieri sniedz iespēju trenēties brīvā dabā arī ziemas laikā. Jauniešus vairāk saistīs skeitrampas, kas izvietotas uz asfalta seguma blakus futbola laukumam.


Veiktās aktivitātes uzlabo Balvu novada iedzīvotāju aktīvās atpūtas kvalitāti, paplašina iespējas fizisko aktivitāšu veikšanai brīvā dabā ne tikai vasaras laikā, bet arī ziemas periodā, motivē arvien vairāk novada iedzīvotājus pievērsties aktīvai atpūtai un veselīgam dzīvesveidam, kas kopumā sekmē veselīgu un pozitīvu domāšanu un dzīves uztveri.


Projekts tika īstenots no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 1.jūnijam Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros.


Projekta kopējās izmaksas ir EUR 6039,41, tai skaitā ELFLA finansējums 5435,47 euro. Līdzfinansējumu 603,94 euro nodrošina biedrība „Radošās Idejas” sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību.


Videosižets:Comments


bottom of page