top of page

Catapult Your Career (CYC): karjeras atbalsts jauniešiem AI laikmetā


Laikmetā, kurā dominē strauja tehnoloģiju attīstība un mākslīgais intelekts, darba un karjeras ainavā notiek seismiskas pārmaiņas. Tas akcentē karjeras atbalsta izšķirošo lomu, jo īpaši jauniešiem no nelabvēlīgas vides.


CYC (Catapult Your Career) projekta mērķis ir stiprināt jauniešu nodarbinātības spējas, noturību un darba pieteikšanās prasmes. Šajā rakstā ir pētīts, kāpēc karjeras atbalsts ir neaizstājams mākslīgā intelekta laikmetā, un izklāstīti seši galvenie iemesli, kāpēc jauniešiem ir nepieciešama karjeras atbalsts.


1. Pielāgošanās straujām tehnoloģiskām pārmaiņām

Pirmais iemesls ir saistīts ar straujo tehnoloģiju evolūciju. AI un automatizācija pārveido darba tirgu, padarot dažas prasmes novecojušas, vienlaikus pieprasot jaunas. CYC apmācīs jauniešus pielāgoties šīm pārmaiņām, nodrošinot, ka viņi saglabā konkurētspēju un atbilstību mainīgajā darba vidē.


2. Dažādu karjeras iespēju izmantošana

Līdz ar jauno tehnoloģiju izplatību ir parādījušās karjeras iespējas, kuru iepriekš nebija. CYC palīdzēs jauniešiem orientēties šajā daudzveidībā, palīdzot viņiem atrast savu patieso aicinājumu starp daudzām izvēlēm.


3. Būtisku prasmju un kompetenču attīstīšana

AI laikmetā ir ļoti būtiska ne tikai akadēmiskā izcilība, bet arī tādas prasmes kā kritiskā domāšana, radošums un emocionālā inteliģence. CYC koncentrējas uz šo kompetenču veidošanu, sagatavojot jauniešus ne tikai darbam, bet arī veiksmīgai karjerai.


4. Mūžizglītības stiprināšana

Pārmaiņu pilnā pasaulē mācīšanās kļūst par nepārtrauktu ceļojumu. CYC palīdzēs veidot nepārtrauktas personīgās un profesionālās attīstības nozīmi, palīdzot jauniešiem pielāgoties nepārtraukti mainīgajai karjeras ainavai.


5. Efektīva karjeras plānošana un mērķu noteikšana

Reālu karjeras mērķu noteikšana un atbilstoša plānošana jauniešiem var šķist biedējoša. CYC iesaistīsies kā mentors, palīdzot viņiem izprast savas stiprās puses, intereses un iespējamos karjeras virzienus, tādējādi veicinot informētu un sasniedzamu mērķu izvirzīšanu.


6. Psiholoģiskā atbalsta sniegšana un uz panākumiem virzīta domāšanas veida attīstīšana

Ceļš uz veiksmīgu karjeru bieži ir caurstrāvots ar izaicinājumiem un neskaidrībām. CYC sniegs ne tikai karjeras atbalstu, bet arī psiholoģisku atbalstu, ceļot jauniešu motivāciju un attīstot uz panākumiem virzītu domāšanas veidu.


CYC izmantos digitālās inovācijas, lai uzlabotu karjeras atbalsta efektivitāti. Projekta stūrakmens ir karjeras profilēšanas un plānošanas rīks, digitāla metode, kas paredzēta karjeras atbalsta uzlabošanai. Šī rīka mērķis ir sasniegt par 40% augstāku mācību efektivitāti, padarot CYC par celmlauzi digitālās kapacitātes stiprināšanā Eiropas karjeras atbalsta jomā.


Kad mēs virzāmies uz nākotni, kur AI veido mūsu profesionālo un personīgo dzīvi, tādas iniciatīvas kā CYC ir ne tikai lietderīgas, bet arī būtiskas. Tās sniegs jauniešiem, jo īpaši tiem, kuri ir mazāk priviliģēti, instrumentus, prasmes un domāšanas veidu, kas nepieciešams, lai veidotu karjeru šajā jaunajā laikmetā.


Projekts "Catapult Your Career - career guidance and key competences for youth" tiek īstenots no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. augustam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros.Comments


bottom of page