top of page

Diskutē par pašvaldību lomu integrācijas jautājumu risināšanā

2022. gada 20. janvārī notika tiešsaistes seminārs "Pašvaldību loma integrācijas jautājumu risināšanā Eiropas Padomes dalībvalstu līmenī".


Ar semināra prezentācijām variet iepazīties šeit.


  • Eiropas Padomes starpkultūru pilsētu indekss: sākumpunkts starpkultūru stratēģiju izstrādei

Marta Perez Ramirez, projektu direktore uzņēmumā Diversit (RECI), Spānija


  • Rīgas pieredze starpkultūras indeksa veidošanā

Ilona Stalidzāne, EPI projekta vadītāja, Latvija

  • Situācijas izpēte par bērniem imigrantiem un reemigrantiem Rīgas izglītības iestādēs

Iveta Vērse, Biedrības “Izglītības attīstības centrs” direktore, Latvija

  • Sadarbības pasākumi savstarpējās mijiedarbības veicināšanai

Miks Celmiņš, Nodibinājuma “Make room Europe” direktors, Latvija

  • Linšēpingas pašvaldības stāsts: Pilsētas loma jauniebraucēju integrācijā

Johanna Palmstierna, EPI projekta vadītāja, Zviedrija


Aicinām aizpildīt anketu par projektā "Eiropas Integrācijas pakts" (EPI) izmantotās metodoloģijas pielietošanas iespējām Latvijā: ANKETA


Seminārs norisinājās projekta "Eiropas Integrācijas pakts" ietvaros. Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (uzsaukums Nr. AMIF-2018-AG-INTE).


Projekta mājas lapa: https://epi-project.com/


26.01.2022.

Comentarios


bottom of page