Diskutē par pašvaldību lomu integrācijas jautājumu risināšanā

2022. gada 20. janvārī notika tiešsaistes seminārs "Pašvaldību loma integrācijas jautājumu risināšanā Eiropas Padomes dalībvalstu līmenī".


Ar semināra prezentācijām variet iepazīties šeit.


  • Eiropas Padomes starpkultūru pilsētu indekss: sākumpunkts starpkultūru stratēģiju izstrādei

Marta Perez Ramirez, projektu direktore uzņēmumā Diversit (RECI), Spānija


  • Rīgas pieredze starpkultūras indeksa veidošanā

Ilona Stalidzāne, EPI projekta vadītāja, Latvija

  • Situācijas izpēte par bērniem imigrantiem un reemigrantiem Rīgas izglītības iestādēs

Iveta Vērse, Biedrības “Izglītības attīstības centrs” direktore, Latvija

  • Sadarbības pasākumi savstarpējās mijiedarbības veicināšanai

Miks Celmiņš, Nodibinājuma “Make room Europe” direktors, Latvija

  • Linšēpingas pašvaldības stāsts: Pilsētas loma jauniebraucēju integrācijā

Johanna Palmstierna, EPI projekta vadītāja, Zviedrija


Aicinām aizpildīt anketu par projektā "Eiropas Integrācijas pakts" (EPI) izmantotās metodoloģijas pielietošanas iespējām Latvijā: ANKETA


Seminārs norisinājās projekta "Eiropas Integrācijas pakts" ietvaros. Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (uzsaukums Nr. AMIF-2018-AG-INTE).


Projekta mājas lapa: https://epi-project.com/

Facebook: https://www.facebook.com/EPI-European-Pact-for-Integration-100669104925819

Instagram: https://www.instagram.com/EPI_EuropeanPact4Integration/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/epi-european-pact-for-integration/

Twitter: https://twitter.com/epi_pact


26.01.2022.