top of page

Dzīvojam kopā

Nr. LG-2017/NVO-12Projekts ietver interaktīvus kultūras pasākumus un radošas meistarklases, lai sekmētu starpkultūru dialogu, mazinātu starpgrupu aizspriedumus un veicinātu aktīvu saliedētu pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedrībā, nodrošinot etnisko kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumu pieejamību visu vecumu pārstāvjiem.


Projekta ietvaros norisināsies meistarklases "Laiks prasmēm", trīs starpkultūru dialogu veicinoši pasākumi "Laiks spēlēm" un "Laiks kopā", kā arī divi pasākumi ar koncertu "Laiks skaistumam" un "Laiks padziedāt". Projekta rezultāti tiks atspoguļoti digitālā grāmatā ar projekta aktivitāšu fotogrāfijām un starpkultūru dialoga meistarklasēm. Projekta aktivitātes notiks Balvu novadā, Balvos, Balvu novada muzejā, kurā izveidots Ziemeļlatgales Nemateriālā kultūras mantojuma centra viena pastāvīgā un vairākas digitālās ekspozīcijas. Projekta mērķa grupa ir biedrību „Radošās Idejas” un „Razdoļje” biedri (30 personas), vietējie iedzīvotāji un mazākumtautību iedzīvotāji, kā arī muzeja un pasākumu apmeklētāji (kopā ~200 personas). Projekts īstenots sadarbībā ar Balvu novada muzeju un Balvu krievu kultūras biedrību „Razdoļje”.


Projekts norisinās no 2017.gada 1.maija līdz 2017.gada 1.decembrim LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" īstenotās "Latgales NVO projektu programmas 2017" ietvaros. Projekta īstenošanai biedrības „Radošās Idejas” struktūrvienībai Balvos piešķirts finansējums 1000 euro.


Projekta rezultāti:


Publikācijas plašsaziņas līdzekļos:
Comments


bottom of page