top of page

EPI - European Pact for Integration - Eiropas Integrācijas pakts

Nr. 863614
Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu starp 7 Eiropas pilsētām (Klužu, Kartagenu, Ravennu, Linšēpingu, Dīcenbahu, Rīgu, Ļubļinu), izveidojot Eiropas Paktu integrācijai, kurš sekmēs trešo valstu pilsoņu integrāciju vietējā līmenī.


Projekta īstenošanas rezultātā ar ieinteresēto pušu un ārvalstu ekspertu palīdzību tiks pilnveidotas 7 pilsētu (tajā skaitā Rīgas) migrantu integrācijas stratēģijas un radīti jauni pakalpojumi vai procesi to īstenošanai vienā vai vairākās no šīm politikas jomām: iekļaušana, mājoklis, pamatpakalpojumu pieejamība, ieskaitot veselības pakalpojumus, kultūras apmaiņa un integrācija vietējā darba tirgū.


Pilsētu integrācijas stratēģiju pilotēšana vairos pilsētu spēju risināt izaicinājumus, kas saistīti ar nepietiekošu migrantu integrāciju un pieaugošām migrācijas plūsmām. Trešo valstu pilsoņiem būs vieglāk integrēties Eiropas pilsētās, kļūt par aktīviem vietējās sabiedrības locekļiem un sniegt savu pienesumu pilsētām.


Projekts tiek īstenots 13 pašvaldību un nevalstisko organizāciju partnerībā: Rumānijas miera, apmācību un pētniecības institūts PATRIR - projekta koordinators (Rumānija), Klužas pašvaldība (Rumānija), Vietējās attīstības un nodarbinātības aģentūra, Kartagena (Spānija), Dīcenbahas pilsēta (Vācija), Linšēpingas pašvaldība (Zviedrija), Ļubļinas pašvaldība (Polija), Ravennas pašvaldība (Itālija), Rīgas dome (Latvija), Asociación Ciudades Interculturales (Spānija), Consorzio Comunità Brianza (Itālija), Pro Arbeit - Kreis Offenbach (Vācija), Tree Agency (Igaunija) un biedrība Radošās Idejas.


Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam. Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (uzsaukums Nr. AMIF-2018-AG-INTE). Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 96 816,81 euro, projekta kopējais finansējums ir 1 663 084,95 euro. Kultūras ministrija līdzfinansē un atbalsta projekta īstenošanu, sedzot līdzfinansējumu 4637 euro apmērā. Projeku finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 5000 euro apmērā.コメント


bottom of page