top of page

EUGREENAM - European Green Ambassators

Eiropas zaļie vēstnieki


Nr. 2021-1-ES02-KA210-YOU-000027460


Projekta mērķis ir uzlabot darbu ar jaunatni un ieviest zaļās koncepcijas, lai padarītu jauniešus par aktīviem veiksmīgas zaļās pārejas dalībniekiem. Projekta partneri strādās kopā, lai uzlabotu savas darba metodes un personāla prasmes, ieviešot Eiropas zaļā kursa vērtības un idejas jaunatnes darba saturā, veicinot izpratni par zaļajām politikām un to pielietojumu reālos sociālekonomiskajos kontekstos.


Biedrība "Radošās Idejas" projektu īsteno sadarbībā ar Agost pašvaldību (Spānija) - projekta koordinators, Kulturlabor Trial&Error (Vācija) un Hellenic Institute of Cultural Diplomacy (Nīderlande).


Projekts tiek īstenots no 2021 gada 14. novembra līdz 2023. gada 14. maijamEiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 13 610 euro, projekta kopējais finansējums ir 60 000 euro.Comments


bottom of page