top of page

Latviešu valodu sekmīgi apguvuši vairāk nekā 100 ārvalstnieki no 27 dažādām valstīm


Šī gada sākumā biedrība “Radošās Idejas” uzsāka latviešu valodas kursus Latvijā dzīvojošajiem trešo valstu pilsoņiem. Latviešu valodas mācības turpinājās līdz augusta sākumam 9 grupās. Kursus uzsāka vairāk nekā 170 dalībnieki, no kuriem 114 tos sekmīgi pabeidza, apgūstot latviešu valodu 120 akadēmisko stundu apjomā A vai B līmenī.“Kursu apmeklētāji bija ļoti priecīgi un pateicīgi par iespēju bez maksas apgūt latviešu valodu. 9 no 10 kursu dalībniekiem apliecināja, ka kursi atbilda cerētajam. Esam gandarīti, ka pusgada laikā izdevās īstenot latviešu valodas apmācības vairāk nekā 1000 stundu apjomā, turklāt vairāki dalībnieki paguva secīgi apgūt divus valodas līmeņus. Īstenojot apmācības, saskarāmies gan ar pandēmijas ierobežojumiem, gan arī iepazinām dažādas kultūras. Pielāgojāmies un mācījāmies mēs visi, gan projekta darbinieki, gan dalībnieki. Joprojām saņemam zvanus ar pozitīvām atsauksmēm un lielu interesi pie mums mācīties”.

/ projekta vadītāja Sanita Putniņa /Kursu dalībnieku atsauksmes:
"Labākais latviešu valodas kurss, ko līdz šim ar sievu esam apmeklējuši".
"Liels paldies par interesantajām, informatīvajām, jautrajām nodarbībām, uzzināju daudz jauna par Latviju un tās vēsturi.
Paldies par uzkodām un kafiju. Paldies organizatoriem par rūpēm un labo komunikāciju. Labprāt turpinātu mācības."
"Viss bija ļoti labi un atbilda cerībām. Ļoti vēlētos pēc šī kursa beigšanas turpināt mācības nākamajā līmenī."

Priecājamies par kursu dalībnieku panākumiem un sakām lielu paldies mūsu skolotājiem - Ineta Morozai, Kristīnei Koņinai, Inesei Rjazancevai, Andrim Eglītim un Eduardam Ādmīdiņam - un mācību koordinatorei Inārai Cukurai.


Latviešu valodas kursus organizēja biedrība "Radošās Idejas" projekta „Mūsu mājas – Latvija III” (PMIF/6/2021/4/02) ietvaros. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 2014. – 2020. gadam un Latvijas valsts budžets.07.09.2022Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page