top of page

Latvijas pilsonībai - JĀ!

Nr. DIKS-14-1447-līProjekta mērķis ir sniegt kompleksu izglītojošo aktivitāšu kopumu naturalizācijas iegūšanai un valstisko vērtību izpratnes veicināšanai Rīgas iedzīvotājiem (nepilsoņiem un mazākumtautību pārstāvjiem), nodrošinot pasākumu pieejamību visu vecumu pārstāvjiem, it īpaši mazaizsargātām grupām - maznodrošinātajiem un sociālās atstumtības riskam pakļautām personām.


Projekta tiešā mērķa grupa – 60 nepilsoņi un mazākumtautību pārstāvji, kas vēlas iegūt Latvijas pilsonību, kā arī viņu ģimenes locekļi un draugi (+ 60 Rīgas iedzīvotāji), tai skaitā vismaz 50 sociālās atstumtības riskam pakļautas personas (bērni un jaunieši, sievietes, vecāki cilvēki, mazturīgie, cilvēki ar īpašām vajadzībām). Dalībnieku reģistrācija kursiem notika sadarbībā ar Rīgas Sociālajiem dienestiem, kā arī iespējama on-line reģistrācija.


Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes: naturalizācijas kursi, tai skaitā latviešu valodas apmācības (20 akad.st), apmācības vēstures jautājumos, kopīgas audio un video nodarbības (40 akad.st), kopā – 60 akadēmiskās stundas; projekta dalībnieku iesaiste publiskajos pasākumos „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta” (4 pasākumi) un interaktīvi pasākumi „Iepazīsti Rīgu!” (3 pasākumi).


Projekts tika īstenots no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 30.septembrim. Projekta finansējums 6641,52 euro. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.コメント


bottom of page