top of page

Living Heritage 4 All - Dzīvais mantojums visiem

Nr. 2020-1-LV01-KA204-077529Projekta mērķis ir veicināt vietējā kultūras mantojuma pielietošanu un saglabāšanu, lai stiprinātu mazaizsargātas sabiedrības grupas.


Projektā tiks sagatavots salīdzinošs pētījums par nemateriālo kultūras mantojumu 6 Eiropas valstīs (Latvijā, Bulgārijā, Grieķijā, Kiprā, Polijā un Vācijā), darbnīcu apraksti, lai iepazīstinātu ar katras valsts tradīcijām kulinārijas un rokdarbu/amatniecības jomā, kā arī vadlīnijas izglītotājiem, lai veicinātu mazaizsargāto sabiedrības grupu iesaisti radošās aktivitātēs. Projekta materiāli tiks publicēti projekta digitālajā mācību platformā. Katrā valstī norisināsies vismaz 3 radošās darbnīcas, iesaistot vismaz 45 dalībniekus, kā arī tiks organizēts projekta noslēguma pasākums, lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar projekta rezultātiem.


Biedrība "Radošās Idejas" ir projekta koordinators un projektu īsteno sadarbībā ar Zentrum für interkulturelle Bildung und Arbeit (Vācija), Vārnavas Folkloras grupu (Grieķija), Livadia pašvaldību (Kipra), Green Elephant Foundation (Polija), Pro Arbeit (Vācija) un Almarex (Bulgārija).


Projekts tiek īstenots no 2020. gada 7. decembra līdz 2022. gada 6. decembrim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 36 245 euro, projekta kopējais finansējums ir 235 460 euro.

Projekta mājas lapa

Mācību platforma

Projekta Facebook un Instagram


Projekta ziņu lapas:

Newsletter 1 Heritage4All
.pdf
Download PDF • 4.56MB

Newsletter 2 Heritage4All
.pdf
Download PDF • 6.69MB

Newsletter 3 Heritage4All
.pdf
Download PDF • 4.77MB

Comentários


bottom of page