top of page

Mēs esam Latvija!Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/004/15


Projekta mērķis ir veicināt migrantu integrāciju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai, veicinot piederību Latvijai un latviešu valodai un radot priekšnosacījumus migrantu aktīvākai iesaistei tiem būtisku lēmumu pieņemšanā. Projekta mērķa grupa ir Latvijā dzīvojošie trešo valstu pilsoņi, tajā skaitā kara bēgļi no Ukrainas.


Galvenās aktivitātes: 1) Integrācijas programma migrantu pilsoniskās aktivitātes veicināšanai; 2) Interešu aizstāvības aktivitātes migrantiem būtiskos jautājumos; 3) Finanšu piesaiste migrantu integrācijas pasākumiem.


Projekts tiek īstenots no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024.gada 31. oktobrim. Projektam piešķirts valsts budžeta finansējums 66 000,00 euro. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.Comments


bottom of page