top of page

Mūsu mājas – Latvija II

Nr. IF/2013/1.a/17


Projekta mērķis ir sniegt kompleksu integrācijas pasākumu kopumu latviešu valodas apguvei un kultūras iepazīšanai trešo valstu pilsoņu ekonomiskās un pilsoniskās līdzdalības aktivitātes veicināšanai, nodrošinot pasākumu pieejamību visu vecumu pārstāvjiem, it īpaši mazaizsargātām grupām.


Projekta ietvaros notika latviešu valodas apguves kursi 120 stundu apmērā 14 dažādās grupās, tika piedāvāts bērnu pieskatīšanas pakalpojums valodas apguves kursu norises laikā. Katru mēnesi notika izglītojošas tematiskās ekskursijas uz Latvijas novadiem un integrācijas pasākumu cikls ģimenēm „Latvju zīmju spēks”. Projekta laikā tika īstenots arī semināru cikls par NVO darbības pamatiem Latvijā, pilsoniskās līdzdalības iespējām NVO

sektorā, uzņēmējdarbības pamatiem un attīstības tendencēm.


Projekts tika īstenots no 2014.gada 8.decembra līdz 2015.gada 30.jūnijam. Projektam piešķirts finansējums 169 837,44 euro. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%). Informāciju par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu lūdzam skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.


Videosižeti:





Comentarios


bottom of page