top of page

Ne tikai grāmatas...

2023. gada 14. decembrī Balvu muižā svinēja svētkus par paveikto - noslēgumu Eiropas Savienības Pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektiem “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!" - kurā biedrība „Radošās Idejas” un sadarbības partneri prezentēja rezultātus.28.12.2023.

Biedrība “Radošās Idejas”, Balvu novada pašvaldība un biedrība „Ziemeļlatgales partnerība” (jauns partneris) apvienoja spēkus, lai veicinātu uzņēmējdarbību Balvu novadā un plašākā mērogā, stiprinot un paplašinot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu un pieeju moderniem un inovatīviem resursiem.


Ņemot vērā pirmajā starptautiskajā un vērienīgajā projektā "Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!" (saīsinājums – Ne tikai grāmatas), kas tika īstenots 26 mēnešu garumā (no 2019. gada 30. maija līdz 2021. gada 30 jūlijam) identificēto labo praksi kaimiņvalstī, Balvu Centrālā bibliotēka un Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs pārceļas uz kopīgām telpām Balvu muižā, lai radītu spēcīgāku sinerģiju un veicinātu sadarbību. Vienuviet tiek radīta mūsdienīga, vizuāli pievilcīga vide un sniegti dažādāki pakalpojumi, ko uzņēmēji un jebkurš interesents varēs izmantot. Viss pirmajā projektā  “Ne tikai grāmatas” iegādātais aprīkojums, mēbeles, un izstāžu vadības sistēma tiks pārvietots uz Balvu novada pašvaldības atjaunotajām telpām Balvu muižas 1. stāvā. Tādā veidā tiks piesaistīti Balvu muižai vairāk apmeklētāju un atdzīvinās to.


Projekta ietvaros tika iegādātas teltis un uzņēmējiem ir iespēja bez maksas iznomāt telti, galdu un krēslus dalībai tirdziņos un citos pasākumos no Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra un biedrības “Radošās Idejas.”


Pirmajā projektā partneri Latvijā bija biedrība "Radošās Idejas" (vadošais partneris) un Balvu novada pašvaldība, kur labuma guvēji - Balvu Centrālā bibliotēka un Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs.


Otrs “Ne tikai grāmatas II” projekts ir pirmā projekta turpinājums, kas tika īstenots 2023. gadā tikai Latvijā ar pārrobežu efektu. Partneri - biedrība "Radošās Idejas" (vadošais partneris) un Balvu novada pašvaldība, kur labuma guvēji - Balvu Centrālā bibliotēka un Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs un uzaicinātais jaunais partneris biedrība "Ziemeļlatgales partnerība," lai pastiprinātu sadarbību ar uzņēmējiem un jauniešiem vietējā līmenī.


Abu projektu rezultātā tika stiprināta un pilnveidota biznesa atbalsta vide un paplašinājās pieeja resursiem, lai sāktu un attīstītu biznesu, un vietējā kopienā vairotos uzņēmējdarbības gars.


Projektā “Ne tikai grāmatas - bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam! II”:

Balvu novada pašvaldība projekta ietvaros organizēja izglītojošas aktivitātes esošajiem un topošajiem uzņēmējiem - divus seminārus: “Līderības prasmes inovāciju vadības procesu organizēšanā” un “Eksportspējas stiprināšana – pārdošanas platformas internetā” un vienu meistarklasi: “Prasmīga uzstāšanās.”


Balvu muižas 1. stāva konferences zāle tagad ir aprīkota ar modernu aprīkojumu klātienes un tiešsaistes pasākumiem. No projekta finansējuma tika iegādāti pamatlīdzekļi: 88 krēsli, apskaņošanas sistēma (komplekts: aktīvā skanda 2 gab., akustisko sistēmu statīvs 2 gab., radiosistēma ar rokas mikrofonu, radiosistēma ar jostas raidītāju, galvas mikrofons, skaņu pults), video kamera, 2 datori,  dokumentu kamera un 2 pārvietojamie skārienjūtīgie ekrāni.


Biznesa atbalsta vides stiprināšanai un pilnveidei iegādātas 3 vitrīnas komplekti, mēbeles (krēsli, dīvāns, galds), kas atrodas Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra telpās muižā. Iegādāts un uzstādīts āra digitālais kiosks ar aktuālo novada informāciju, dabas takām, tūrisma iespējām, mājražotāju un amatnieku vizītkartēm, kas atrodas Balvu pilsētā pie strūklakas “Ūdensroze”, kā arī uzstādīts Klusuma kabīnes komplekts Balvu muižā.


Stiprināta kapacitāte un iekšējā sadarbība starp pašvaldību, Balvu Centrālo bibliotēku, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru un uzņēmējiem.

 

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” organizēja uzņēmējdarbības aktivitātes jauniešiem un mācību vizīti.

“MeeT UP ar uzņēmēju un gatavošanas meistarklase.” Jaunieši iepazina profesiju daudzveidību “Kureti Cafe,” kur tās īpašnieks Edgars Kaļva iepazīstināja ar uzņēmējdarbības pamatiem, kā arī deva iespēju jauniešiem ne tikai sagatavot produktus pasūtītajiem ēdieniem, bet arī apkalpot kafejnīcas apmeklētājus – pieņemt pasūtījumu, kases aparātā izsist čeku, pagatavot kafiju un pasniegt klienta pasūtīto ēdienu.

„Pankūkas ar uzņēmējiem.” Jauniešiem bija iespēja tikties ar influenceriem – multimākslinieku Kasher (Kašers) jeb Kasparu Blūmu-Blūmani un Madaru un Edgaru Kivkucāniem, kas no Balviem pārcēlušies uz dzīvi Carnikavā un izveidojuši veiksmīgu ēdināšanas biznesu, kā arī aktīvi ved Instagram kontus, lai iepazītos ar viņu veiksmes formulām.

Kā var pelnīt naudu ar mūziku? Kas tas ir – hobijs vai bizness? Novada jauniešiem bija vienreizēja iespēja tikties ar repa apvienību “Goda vārds,” skaitīt repa rīmes kopā ar mūziķiem un noslēgumā noklausīties viņu uzstāšanos Balvu Kultūras un atpūtas centrā.

Kā var pelnīt naudu ar mākslu? Jauniešiem bija iespēja piedalīties grafiti meistarklasē pie mākslinieka KIWIE asistentes Oksanas, kura iepazīstināja ar grafiti vēsturi un māksliniekiem gan pasaulē, gan Latvijā, kā arī izveidoja legālo grafiti sienu Kubulos.

Cik svarīga ir vizuālā identitāte digitālajā vidē? Jaunieši varēja iepazīties ar noderīgiem padomiem sociālo tīklu veidošanā kopā ar digitālā satura veidotāju, fotogrāfi Tatjanu Vinogradovu pasākumā “Vizuālā identitāte digitālajā vidē.” Šoreiz Tatjana iepazīstināja gan ar praktisko pusi satura veidošanai, gan padomiem, kā veiksmīgi izmantot sociālo tīklu platformas savas idejas attīstīšanai.

Simulācijas spēle. Jaunieši piedalījās aktivitātē “Zaļā uzņēmējdarbība,” kur kopā ar Balvu novada bērnu un jauniešu centra darbiniekiem radīja dažādas biznesa idejas, ar kurām var pelnīt naudu, dzīvojot Balvu novadā, ņemot vērā dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipus.

Mācību vizīte. Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” Balvu novada uzņēmējiem organizēja divu dienu pieredzes braucienu “Iepazīsti aktīvos darītājus” Cēsu un Limbažu novados. Balvu novada uzņēmējiem bija iespēja smelties iedvesmu no vietējiem ražotājiem, amatniekiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kā arī apskatīt īstenotos LEADER projektus.

Kapacitātes celšanai, projekta aktivitātēm un biznesa atbalsta vides stiprināšanai un pilnveidei iegādāti: 3 portatīvie datori, 1 projektors, 5 planšetdatori, skaļruņu komplekts ar 2 skandām un Bluetooth skaļrunis (JBL) un 3 komplekti ar bezvadu mikrofoniem u.c.


Biedrība “Radošās Idejas” Sanitas Putniņas vadībā, izstrādāja projektus un vadīja tos; sadarbībā ar partneriem un biedrību “Līdere” organizēja projekta noslēguma pasākumu 2023. gada 14. decembrī Balvu muižā, pielāgoja pirmā projekta rezultātus un sagatavoja divas bezmaksas publikācijas:

  •  Bezmaksas mācību materiālu “Sāc savu uzņēmējdarbību! Praktiski uzdevumi uzņēmējdarbības uzsācējiem.”

Šī mācību materiāla mērķis ir interaktīvā veidā iepazīstināt ar uzņēmējdarbības pamatiem. Materiāls dod iespēju formulēt biznesa ideju un izveidot vienkāršu biznesa modeli biznesa idejas īstenošanai dzīvē. Mācību materiāls būs noderīgs gan tiem, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, gan arī skolotājiem un izglītotājiem, kas strādā ar jauniešiem un pieaugušajiem. Materiālā iekļautie uzdevumi, tos pielāgojot attiecīgajai mērķa grupai, ir plaši izmantojami grupu nodarbībām vai individuāliem darbiem.

Materiāla autorei Alisei Vītolai ir vairāk nekā 10 gadu pieredze vietēju un starptautisku apmācību vadīšanā un mācību materiālu sagatavošanā uzņēmējdarbības jomā. Viņa ir ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu Rīgas Tehniskajā universitātē un veikusi pēc doktorantūras pētījumus Berlīnes Brīvajā universitātē Vācijā un Indianas Universitātē Amerikas Savienotajās Valstīs. Bezmaksas mācību materiāls ir pieejams un tiek dāvināts Balvu novada skolām. 


  • Bukletu “Kultūras radošums Balvu novadā” latviešu un angļu valodā.

Bukletā ir apkopotas Balvu novada kultūrtelpas izpausmju aktivitātes, pasākumu veidotāji, kultūrvēsturiskā mantojuma un amatniecības prasmju saglabāšanas un nodošanas aktivitātes un vietas. Balvu novads ir bagāts ar radošuma un kultūras izpausmju daudzveidību - amata meistari, viedais ciems, meistarklases, kultūrvēsturiski pasākumi.

Bukletu maketēja Anita Kairiša un tas ir pieejams un tiek dāvināts Balvu novada kultūras nesējiem, amata meistariem, viesiem un tūristiem u.c.

Kultūras mantojums spēj DZĪVOT pateicoties vietas aktīviem cilvēkiem ar prasmi organizēt, saliedēt, plānot, ieinteresēt, atbalstīt, veicinot tradīciju saglabāšanu un nodošanu no paaudzes paaudzē. Cienīsim, leposimies, novērtēsim to, kas mums ir!


Aicinām mācību materiālu un bukletu saņemt, zvanot biedrības "Radošās Idejas" valdes loceklei Anitai Kairišai, tālr. 29137849.


PADLIES VISIEM Balvu novada uzņēmējiem un kultūras radošuma nesējiem, Jūs esiet Balvu novada vērtība – dārgums!


PALDIES visiem iesaistītajiem un sadarbības partneriem, kas piedalījās aktivitātēs un ar savu darbu veicināja projektu veiksmīgu īstenošanu!

 

Projekts "Ne tikai grāmatas - bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam! II" tiek īstenots no 2023. gada 16. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Projekta kopējais finansējums ir EUR 194 328,60, no tā Eiropas Savienības līdzfinansējums ir EUR 174 895,74 (90%), valsts budžeta līdzfinansējums 5% un pašu partneru līdzfinansējums vismaz 5%.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība "Radošās Idejas" un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.Comments


bottom of page