top of page

Not just books - Ne tikai grāmatasProjektā biedrība “Radošās Idejas”, Balvu novada pašvaldība un Dedoviču rajona centrālā bibliotēka apvienos spēkus, lai veicinātu uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē, Latvijā un Dedoviču rajonā un Pleskavas reģionā, Krievijā, stiprinot un paplašinot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, kā arī iesaistot bibliotēkas uzņēmējspēju attīstīšanā.


Projekts iekļauj starptautiskos un vietējos pasākumus–pieredzes apmaiņu; pakalpojumu, infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumus, kā arī virkni pasākumu uzņēmumu individuālam atbalstam un uzņēmējspēju veicināšanai. 3 biznesa attīstības organizācijas un 40 mazie uzņēmumi tiks cieši iesaistīti projekta īstenošanā un gūs no tā labumu, vairāk kā 120 personas piedalīsies projekta pasākumos. 3 telpās tiks veikta renovācija un 5 telpas tiks labiekārtotas ar aprīkojumu un mēbelēm vietējo uzņēmēju apmācībām, tikšanās un tīklošanās.


Projekts sākas 2019. gada 31. maijā un tiek īstenots 26 mēnešus Pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros. Kopējais projekta budžets ir 250 000 EUR, tai skaitā projekta koordinatoram biedrībai „Radošās Idejas” piešķirti 109 127,55 euro.

Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu


Krievijas Federācijas dalība programmā ir apturēta.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība "Radošās Idejas" un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.


Rokasgrāmata darbam ar datorprogrammām (latviešu, krievu un angļu valodā): http://itadvisor.info/


Pārskats par projekta īstenošanu (angļu valodā): https://www.dropbox.com/sh/5gnrqmcd2ctcnx6/AAAxMzN054w9US48mI8G8Ob6a?dl=0


Video sižeti (krieviski):

https://dedcrb.kulturu.ru/item/853623#/ 24:52 par Vasaras skolu Latvijā 2019. gadā

https://dedcrb.kulturu.ru/item/852831#/ 10:19 par projekta noslēgumu Dedovičos Krievijā 2021. gadā

Kommentare


bottom of page