top of page

Radošā terase pie Balvu Mākslas skolas

Nr. 22-07-AL19-A019.2201-000007
Veicinot vietas potenciālu un pievilcību, tiek izveidota terase Balvu Mākslas skolas iekšpagalmā, kas kļūs par jaunu kultūras pakalpojuma piedāvājumu, tūrisma objektu, kur organizēt mākslas plenērus, radošās darbnīcas, pasākumus, gan Balvu Mākslas skolai, gan citiem interesentiem, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot dažādu iestāžu, pašvaldības, NVO sektora, iedzīvotāju sadarbību.


Balvu pilsētai būs skaista vieta, kur jēgpilni pavadīt laiku darbojoties kādā no Mākslas skolas vai biedrības piedāvātajām darbnīcām u.tml., vieta, kur aicināt pilsētas viesus – tūristu grupas, kur klausīties gida stāstījumu par pilsētu. Paredzēts organizēt āra klases izmantošanas laiku, lai tā būtu pieejama gan Balvu Mākslas skolai, gan pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.


Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 11 866.84 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 10 680.16 EUR. Biedrības, biedrības biedru un atbalstītāju finansējums ir 240.00 EUR un brīvprātīgais darbs. Balvu novada pašvaldība ir piešķīrusi līdzfinansējumu.


RADOŠĀS TERASES pie Balvu Mākslas skolas lietošanas noteikumi.

  • Radošo terasi atļauts izmantot ikvienam Balvu novada iedzīvotājam, uzņēmējam, viesiem.

  • Atļauts rīkot mācību stundas, radoši darboties, atpūsties, rīkot pasākumus, meistardarbnīcas, mācību stundas, koncertus.

  • ATCERIES! Pirms pasākuma organizēšanas saskaņo dienu, laiku un ziedojumu ar biedrību "Radošās Idejas", zvanot 29137849 Anitai vai 26361698 Skaidrītei.

  • Ziedojumi tiks izmantoti terases uzturēšanai un labiekārtošanai.

  • Teritorijā notiek videonovērošana, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai.

Projekta vadītājs:

Anita Kairiša, anita.p@inbox.lv, mob. +37129137849


Aktualitātes:
Comments


bottom of page