top of page

“Radošas Idejas” kļūst par partneri prestižā Eiropas projektā18.07.2023.


Biedrība “Radošās Idejas”, izveidojot zinošu pētnieku komandu, ir kļuvusi par daļu no Eiropas līmeņa sadarbības platformas, kas tuvākos četru gadus īstenos Latvijas sabiedrībai nozīmīgu projektu. Ar lepnumu un prieku ziņojam, ka biedrība “Radošās idejas” uzsākusi sadarbību ar astoņām augstskolām Eiropas Komisijas finansētā programmā Horizon Europe, projektā “ARENAS” (Ekstrēmistu vēstījumu analīze un atbildes uz tiem). Projektā iesaistītie veido daudzveidīgu institūciju konsorciju, tostarp sadarbības tīklā iesaistītas ne tikai universitātes, bet arī nevalstiskās organizācijas, kā arī mazie uzņēmēji, kas kopā apņēmušies analizēt ekstrēmistu vēstījumu veidošanos Eiropā.


Sanita Putniņa, biedrības “Radošās Idejas” valdes priekšsēdētāja uzsver: "Mēs esam priecīgi piedalīties projektā “ARENAS” un apvienot spēkus, veidojot jaunu sadarbības komandu Latvijā un papildinot starptautisku sadarbības tīklu, kas apvieno cienījamus partnerus no visas Eiropas, lai labāk izprastu to kā dekonstruēt un mazināt vēstījumus, kas izraisa naidu un traucē labvēlīgai sabiedrības attīstībai. Mūsu ieguldījums šajā iniciatīvā izceļ Latvijas projekta komandas apņemšanos veicināt iekļaušanu, cieņu un harmoniju Latvijas un Eiropas sabiedrībā. Izmantojot rūpīgu informācijas un datu analīzi, apvienojot dažādu jomu speciālistu zināšanas, mūsu mērķis ir izstrādāt taustāmus risinājumus un ieteikumus, lai efektīvi cīnītos pret naida runu un mazinātu ekstrēmistu vēstījumu negatīvās sekas."


Biedrības “Radošas Idejas” iesaistīšanās šajā unikālajā projektā atspoguļo organizācijas apņemšanos veicināt iekļaujošas un cienošas sabiedrības veidošanos Latvijā un Eiropā. Pateicoties zināšanām sabiedrības integrācijas jomā un izveidotajai pētnieku komandai, biedrība “Radošās idejas” spēlēs neatņemamu lomu, raksturojot, novērtējot un izprotot ekstrēmistu vēstījumu ietekmi politiskajā un sociālajā vidē. Veicot pētījumus, tajā skaitā arī eksperimentus, projekta “ARENAS” mērķis ir pārvarēt plaisu mūsdienu zināšanās, ļaujot politikas veidotājiem, mediju profesionāļiem, juristiem, sociālās iekļaušanas ekspertiem un izglītības iestādēm pieņemt apzinātus lēmumus un ieteikumus sabiedrības attīstībai, mazinot naida runas un ekstrēmistu vēstījumu postošo ietekmi.


Projekta “ARENAS”, kuru finansē ES programma “Apvārsnis”, pētniecības un inovāciju pamatprogramma (2021–2027), galvenais uzdevums ir izprast un mazināt ekstrēmistu vēstījumu ietekmi uz politisko un sociālo dzīvi Eiropā. Nākamo četru gadu laikā projekta ietvaros pētnieki analizēts naida runas un ekstrēmistu vēstījumu raksturu un ietekmi uz dažādām jomām, īpašu uzmanību pievēršot zinātnei, dzimuma līdztiesībai un nācijas attīstībai. Iegūstot visaptverošu izpratni par šiem aspektiem, projekta mērķis ir dot iespēju indivīdiem un kopienām efektīvi pretoties šķeļošajiem vēstījumiem.


2023.gada maijā, Parīzē notikušā projekta uzsākšanas sanāksme iezīmēja projekta sākumu. Sanāksmē notika diskusijas par datu pārvaldību, datu drošību un tika gūta pieredze no citiem programmas “Apvārsnis” projektiem. Latvijas komandas uzdevums ir ne tikai panākt dažādu datu pieejamību Eiropas līmeņa pētījumu ietvaros, lai spētu veikt salīdzinošo analīzi starp situācijām dažādās valstīs un Latvijā, bet arī panākt, ka Latvijas unikālais konteksts tiek skaidrots un izprasts citu Eiropas valstu kontekstā.


Projekta konsorcijā iesaistītas šādas organizācijas: CY Cergy Paris Université (Francija), and Institute of Contemporary History (Slovēnija), Universidad Autónoma de Barcelona (Spānija), Institut de Ciències Polítiques i Socials (Spānija), University of Helsinki (Somija), CNRS (Francija), Heinrich Heine University Düsseldorf (Vācija), Università degli studi di Genova (Itālija), University of Cyprus (Kipra), Creative Ideas (Latvija), Momentum Educate + Innovate (Īrija), Water On Mars (Itālija), and Fundacio OXFAM Intermon (Spānija).


Lai iegūtu plašāku informāciju par biedrību “Radošas Idejas” un biedrības dalību šajā projektā lūdzam sazināties ar:


Sanita Putniņa

28316943

Biedrības „Radošās Idejas” valdes priekšsēdētāja留言


bottom of page