top of page

Sagatavots online mācību kurss par Eiropas pilsoņu iniciatīvām un dzimumu līdztiesību


Biedrība "Radošās Idejas" kopā ar organizācijām no Francijas, Grieķijas, Itālijas un Spānijas ir sagatavojusi mācību kursu par Eiropas pilsoņu iniciatīvām un dzimumu līdztiesību. Eiropas pilsoņu iniciatīvas sniedz ES iedzīvotājiem iespēju ierosināt tiesību aktus, savācot miljons parakstu.Kurss iekļauj mācību materiālus, uzdevumus un pašpārbaudes testus.

Kursa tēmas:

  • Eiropas Pilsoņu iniciatīvu (EPI) ieguvumi un nozīme

  • Līdzdalības pieeja iniciatīvu sagatavošanā

  • Dzimumu līdztiesība Eiropā: labās prakses

  • Vadlīnijas jauniešiem, kuri grib veidot EPI pieteikumu

Aicinām iepazīties ar kursu (nepieciešams reģistrēties platformā) un izmantot to darbā!


Septembrī organizēsim vebināru, kurā iepazīstināsim ar kursa saturu, labprāt uzklausīsim jūsu komentārus un atbildēsim uz jautājumiem. Informācija sekos.


Mācību kurss sagatavots projektā "Padige - Līdzdalības dizains Dzimumu līdztiesības iniciatīvām". Projekts tiek īstenots no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. martam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros.


22.08.2022
Comments


bottom of page