top of page

SocEntYouth - Social Entrepreneurship for Youth Empowerment in Finland and Latvia

Sociālā uzņēmējdarbība iespēju radīšanai jauniešiem Somijā un Latvijā


Nr. CB0100057 (2023-2025)


Projekta mērķis ir sagatavot un izmēģināt unikālu pārrobežu apmācību programmu nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem, kas tos iedvesmos un atbalstīs kļūt par sociālajiem uzņēmējiem.


Projekta mērķa grupa ir nelabvēlīgā situācijā esoši jaunieši vecumā līdz 25 gadiem Somijā un Latvijā, tajā skaitā NEETs (jaunieši, kuri nepiedalās izglītības sistēmā, nestrādā vai neapgūst arodu), migranti, bēgļi (tajā skaitā no Ukrainas), jaunieši no lauku apvidiem un priekšpilsētām.


Projekta aktivitātes: mācību programmas izstrāde, komunikāciju kampaņas īstenošana, apmācību īstenošana (“bootcamp” apmācības, starpvalstu līderības nometne, pārrobežu sadarbības tīkls Spark, inovāciju laboratorija) un novērtēšana. Plānotie rezultāti: projekta aktivitātēs iesaistīti 120 nelabvēlīgā situācijā esoši jaunieši no Latvijas un Somijas.


Projekta partneri: biedrība Reach for Change Latvia (vadošais partneris), Lahti Diaconia Foundation (Somija), South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Somija) un biedrība Radošās Idejas.


Projekts tiek īstenots no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 30. septembrim. Projekta īstenošanai biedrības „Radošās Idejas” budžets ir 152 250,78 euro, projekta kopējais finansējums ir 741 734,26 euro. Projekta īstenošanai piešķirts Central Baltic 2021-2027 programmas līdzfinansējums 80% apmērā. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Projekta mājas lapa

Comments


bottom of page