top of page

Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem

Nr. 9.1.1.1/15/I/00


Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros.Pasākuma ietvaros biedrība "Radošās Idejas" izveidoja subsidēto darba vietu bezdarbniekam ar invaliditāti pirmspensijas vecumā. Atbilstoši ergoterapeita atzinumam, darba vieta tika aprīkota ar ergonomisks darba (datora) krēslu, portatīvā datora stendu, ārējo klaviatūru un peles paliktni.


Projekts tiek īstenots no 2019. gada 27. marta līdz 2021. gada 26. martam Eiropas Sociālā fonda ietvaros. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 17 916,23 euro.


Vairāk informācija par pasākumu šeit.Comments


bottom of page