Mūsu sadarbības partneri

Biedrība aktīvi sadarbojas ar izglītības iestādēm, NVO un pašvaldību iestādēm Rīgā un Balvos (Balvu mākslas skolu, Balvu Centrālo bibliotēku, Rīgas Tehnisko universitāti u.c.), lai apmainītos ar pieredzi un labo praksi un veicinātu Latvijas un Balvu novada attīstību.

Kopš 2013.gada mēs esam šādu NVO platformu biedri:

Latvijas Pilsoniskā alianse

Latvijas Lauku forums

Latvijas pieaugušo izglītības apvienība

Esam pievienojušies Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam (2013) un Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam (2014).

2013.gadā izveidojām nevalstisko organizāciju koalīciju Balvos un noslēdzot vienošanos par sadarbību Balvu novadā. Balvu nevalstisko organizāciju koalīciju veido šādas organizācijas: Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai "SAVI", Balvu pensionāru biedrība, Biedrība „Ritineitis”, Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs "Krams", Balvu rajona Lazdulejas pagasta lauku iedzīvotāju biedrība "Lazduleja", Biedrība "Balvu teātris", Balvu rajona sieviešu biedrība "Rudzupuķe", Biedrība "Rubato", Balvu krievu kultūras biedrība "Razdoļje" un biedrība "Balvu karate klubs".

Biedrība "Radošās Idejas" aktīvi sadarbojas ar ārvalstu NVO no Zviedrijas, Polijas, Grieķijas, Itālijas, Horvātijas, Maltas u.c. valstīm.