top of page

“Mūsu galvenais kapitāls ir cilvēki – viņu spējas, zināšanas un talanti. Mūsu kapitāls ir daba, vide un telpa. Arī kultūras mantojums un radošums, spēja sadarboties un kopā izdarīt to, ko nav iespējams paveikt katram atsevišķi, ir mūsu kapitāls un izaugsmes resurss.”
/ Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam /

Mūsu komanda

Sanita 2 20220621_140407_edited_edited.j

Valdes priekšsēdētāja

Sanita Putniņa

Sanitai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze Eiropas Savienības programmu īstenošanā un  starptautisku projektu vadībā valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora organizācijās. Viņa izstrādā, īsteno un izvērtē projektus izglītības, kultūras, integrācijas, pilsoniskās sabiedrības un reģionu attīstības jomās. 

 

Sanita ir sniegusi būtisku ieguldījumu starptautiskās sadarbības veicināšanā Balvu novadā un Latvijā. Sanitai ir maģistra grāds Eiropas studijās no Turku universitātes (Somijā) un publicēts zinātniskais pētījums.

putnina.sanita@gmail.com

TV7_9336_edited.jpg

Valdes locekle

Anita Kairiša

Anita kultūrizglītības jomā strādā vairāk kā 25 gadus, no tiem 15 gadus vadošā amatā. Viņa regulāri īsteno izglītības projektus, organizē mākslas konkursus, kā arī vada meistarklases, mākslas nodarbības un radošās darbnīcas. 

 

Anitas aktīvais darbs Balvu novadā ir nodrošinājis atpazīstamību un reputāciju, radījis stratēģisko redzējumu par kultūrizglītības attīstību un izpratni par inovācijām izglītībā. 

Anitai ir maģistra grāds pedagoģijā, viņa ir izstrādājusi izglītības programmas un publicējusi zinātnisko pētījumu.

anita.kairisa75@gmail.com

  • linkedin-28
1667912952272.jpg

Projektu vadītāja, pētniece

Alise Vītola

Alisei ir 20 gadu darba pieredze valsts pārvaldē, akadēmiskajā un nevalstiskajā sektorā Latvijā un ārvalstīs. Alise ir guvusi plašu pieredzi Eiropas projektu sagatavošanā un koordinēšanā, pētījumu un izvērtējumu veikšanā, politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā.

 

Viņa vada apmācības un diskusijas, sagatavo mācību materiālus un veic pētījumus. Pēdējos gadus Alise darbojas tādās jomās kā sabiedrības integrācija, dzimumu līdztiesība, sabiedrības vērtības.

 

Alisei ir doktora grāds ekonomikā, viņa ir publicējusi zinātnisku monogrāfiju un rakstus zinātniskos žurnālos.

  • linkedin-28
Rasma.png

Pētniece

Rasma Pīpiķe

Pēdējo 20 gadu laikā Rasma savu karjeru ir veltījusi darbam pilsoniskās sabiedrības organizācijās un bezpeļņas sektorā, no kuriem 15 gadus pavadījusi vadības amatos. Viņa ir veiksmīgi veidojusi uzticēšanos starp dažādām ieinteresētajām pusēm, vienlaikus veicinot un veidojot daudzas sadarbības platformas ar Latvijas valdību, LR Saeimu un pilsonisko sabiedrību.

 

Pašlaik Rasma studē Rīgas Tehniskajā Universitātē, doktorantūrā. Viņas disertācija ir saistīta ar dažādības vadību un uzņēmuma darbības efektivitāti. Rasma darbojusies kā kustības “Dažādība ir spēks” un “Ģimenei draudzīga darba vieta” vadošā konsultante.

 

Rasmai ir bakalaura grāds sociālajās zinātnēs ar specializāciju žurnālistikā un sabiedriskās attiecības, kā arī maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA).

  • linkedin-28

“PALDIES ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl mainījusi kursu.”
/ Jānis Jaunsudrabiņš /

bottom of page