top of page

Not just books - libraries for supporting entrepreneurship! II

Ne tikai grāmatas - bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam! II


Nr. LVIII-061


Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Balvu novadā un plašākā mērogā, stiprinot un paplašinot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu. Šis projekts ir vērsts uz projekta “Ne tikai grāmatas” iznākumu un rezultātu uzlabošanu.


Projekts iekļauj zināšanu pārnesi un kopīgu mācīšanos, apmācības mazajiem uzņēmējiem un jauniešiem, aprīkojuma pilnveidošanu un iepriekš sasniegto rezultātu pielāgošanu. 3 biznesa attīstības organizācijas un 40 mazie uzņēmumi tiks cieši iesaistīti projekta īstenošanā un gūs no tā labumu, tajā skaitā 15 uzņēmumi, kas nebija iepriekš iesaistīti.


Konferenču zāle un tīklošanās zona tiks aprīkota apmācībām, sanāksmēm un vietējo uzņēmumu tikšanām un sadarbībām, un dažādām citām aktivitātēm, tostarp hibrīd pasākumiem ar pārrobežu ietekmi. Āra digitālais kiosks veicinās vietējo uzņēmumu, produktu un tūrisma aktivitāšu popularizēšanu. Projekta rezultātā paplašināsies pieeja resursiem, lai sāktu un attīstītu biznesu, un vietējā kopienā palielināsies uzņēmējdarbības gars.


Biedrība "Radošās Idejas" projektu īsteno sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un Ziemeļlatgales partnerību.


Projekts tiek īstenots no 2023. gada 16. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim (8 mēneši un 15 dienas) Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Biedrības „Radošās Idejas” projekta budžets ir 65 784,84 euro. Projekta kopējais finansējums ir 194 328,60 euro, no tā Eiropas Savienības līdzfinansējums ir 174 895,74 euro (90%).


Kontaktinformācija:

Biedrība "Radošās Idejas", projekta vadītāja Sanita Putniņa, putnina.sanita@gmail.com


Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība "Radošās Idejas" un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.


KULTŪRAS RADOŠUMS BALVU NOVADĀ
.pdf
Download PDF • 14.90MB

SAC SAVU UZNEMEJDARBIBU
.pdf
Download PDF • 1.36MB


Comentarios


bottom of page