top of page

ARENAS - Analysis of and Responses to Extremist Narratives

ARENAS - Ekstrēmistu vēstījumu analīze un atbildes uz tiem


Nr. 101094731


Projekta mērķis ir izprast un mazināt ekstrēmistu vēstījumu ietekmi uz politisko un sociālo dzīvi Eiropā. Nākamo četru gadu laikā projekta ietvaros pētnieki analizēts naida runas un ekstrēmistu vēstījumu raksturu un ietekmi uz dažādām jomām, īpašu uzmanību pievēršot zinātnei, dzimuma līdztiesībai un nācijas attīstībai. Iegūstot visaptverošu izpratni par šiem aspektiem, projekta mērķis ir dot iespēju indivīdiem un kopienām efektīvi pretoties šķeļošajiem vēstījumiem.


Projekta konsorcijā iesaistītas šādas organizācijas: Vadošais partneris CY Cergy Paris Université (Francija), Mūsdienu vēstures institūts (Slovēnija), Barselonas autonomā Augstskola (Spānija), Politisko un sociālo zinātņu institūts (Spānija), Helsinku Universitāte (Somija), CNRS (Francija), Heinriha Heines Universitāte Diseldorfa (Vācija), Università degli studi di Genova (Itālija), Kipras Universitāte (Kipra), biedrība “Radošās idejas” (Latvija), Momentum Ecate + Innovate (Īrija), Water On Mars (Itālija), un fonds OXFAM Intermon (Spānija).


Projekts tiek īstenots no 2023. gada 1. maija līdz 2027. gada 30. aprīlim ES programmas “Apvārsnis” (2021–2027) ietvaros. Biedrības „Radošās Idejas” projekta budžets ir 234 000,00 euro. Projekta kopējais finansējums ir 2 999 982,00 euro.


Kontaktinformācija:

Biedrība "Radošās Idejas", projekta vadītāja Sanita Putniņa, putnina.sanita@gmail.comComentarios


bottom of page