top of page

CHEER - Cultural heritage entrepreneurs

Nr. 2018-1-DE02-KA204-005102
Projekta mērķis ir veicināt sociālo uzņēmējdarbību, atbalstot un motivējot ilgstošos bezdarbniekus uzsākt biznesu, kas balstīts vietējā kultūras mantojumā.


Projektā notiks 5 partneru tikšanās (Rīgā, Insbrukā, Pireus, Aradā un Ārensburgā). Tiks izveidota metodika kompetenču identificēšanai, apmācību programma, vadlīnijas izglītotājiem, kā arī veikti apmācību pilotprojekti ilgstošajiem bezdarbniekiem katrā partnervalstī. Projekta materiāli tiks publicēti projekta on-line platformā.


Biedrība "Radošās Idejas" projektu īsteno sadarbībā ar Zentrum für interkulturelle Bildung und Arbeit - projekta koordinators (Vācija), IDEC (Grieķija), Vārnavas Folkloras grupu (Grieķija), Verein Multikulturell (Austrija), Millennium Center (Rumānija) un SOZOPOL Foundation (Bulgārija).


Projekts tiek īstenots no 2018.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.novembrim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 27 497.50 euro, projekta kopējais finansējums ir 269 765 euro.


Projekta mājas lapa,


Comments


bottom of page