top of page

Creative Start-Ups in Rural Areas

Nr. 2017-1-LV02-KA205-001502
Projektā "Creative Start-Ups in Rural Areas" (RuralBuzz) notiks pieredzes, labās prakses, metožu un ideju apmaiņa ar mērķi pilnveidot jauniešu uzņēmējdarbības izglītību un veicināt jaunu radošu uzņēmumu veidošanos lauku apvidos.


Projekta ietvaros notiks apmācības 10 jauniešu darbiniekiem Polijā un Latvijā, kā arī apmācības vietējā līmenī 45 jauniešiem un starptautiskā līmenī - 15 jauniešiem Grieķijā. Apmācību laikā jauniešiem tiks sniegta iespēja attīstīt biznesa idejas, kas balstītas vietējā kultūras mantojumā, vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas.


Biedrība "Radošās Idejas" ir projekta koordinators un projektu īsteno sadarbībā ar asociāciju "Zaļais zilonis" no Polijas un Vārnavas Folkloras grupu no Grieķijas.


Projekts tiek īstenots no 2017.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.jūlijam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 16 775 euro, projekta kopējais finansējums ir 44 030 euro.

Projekta rezultāti:


Publikācijas plašsaziņas līdzekļos:

Comments


bottom of page