top of page

Cultura Universalis - Enhancing intercultural competence through art

Starpkultūru kompetences veicināšana ar mākslas palīdzībuNr. 2020-1-FR01-KA227-SCH-095068


Projekta mērķis ir izstrādāt un īstenot praksē radošu, uz kultūru balstītu nodarbību darbnīcu kopumu un interaktīvu tiešsaistes spēli, lai ar mākslas palīdzību veicinātu starpkultūru kompetenci un prosociālismu bērniem vecumā no 7 līdz 14 gadiem.


Cultura Universalis projektā paredzēts izstrādāt 3 intelektuālos rezultātus. Tiks izveidota mācību programma skolēniem starpkultūru kompetences uzlabošanai ar mākslas palīdzību. Lai pārbaudītu mācību programmas laikā iegūtās zināšanas, kā arī uzlabotu skolēnu prosociālās prasmes, tiks izstrādāta interaktīva spēle. Tiks sagatavota arī digitālā rokasgrāmata bērniem un digitālais palīgs skolotājiem, lai sniegtu skolotājiem norādījumus pirms spēles, palīdzētu viņiem spēles laikā un iekļautu papildu radošas aktivitātes starpkultūru kompetences uzlabošanai. Projektā būs tieši iesaistīti aptuveni 250 skolēni un 100 skolotāji.


Biedrība "Radošās Idejas" projektu īsteno sadarbībā ar Coopérative d'Initiative Jeunes - projekta koordinators (Francija), ISON (Grieķija), DEP Institut (Spānija), University of Humanities and Economics in Lodz (Polija) un privāto skolu "Hellenic English Education" (Grieķija).


Projekts tiek īstenots no 2021. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. maijam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 25 218 euro, projekta kopējais finansējums ir 199 684 euro.


Projekta mājas lapa


Commentaires


bottom of page