top of page

Open City - Atvērtā pilsēta

Nr. 2020-1-DE02-KA204-007638


Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp bezdarbniekiem, māksliniekiem un sociālajiem novatoriem, lai aktivizētu vietējās kopienas.Projektā tiks izveidotas 5 pilsētu kartes, kas balstītas vajadzību izvērtējumā, īstenota kapacitātes stiprināšanas programma (80 stundu apjomā) un 2 starptautiskas akadēmijas (Grieķijā un Vācijā) bezdarbniekiem, realizētas pilotaktivitātes katrā pilsētā un sagatavota projekta rīkkopa, kas iepazīstina ar projekta rezultātiem. Projekta materiāli tiks publicēti projekta digitālajā platformā.


Kapacitātes stiprināšanas programmā piedalījās 20 dalībnieki, tajā skaitā nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji, skolotāji, kultūras darbinieki, seniori un bezdarbnieki.


(1) Programma iekļāva klātienes seminārus un vebinārus, kā arī individuālos darbus un dalību starptautiskās apmācībās Grieķijā un Vācijā. Kursa dalībnieki apguva prasmes formulēt kopienas projekta ideju projekta priekšlikumā, formulējot mērķi, mērķa grupu, ietekmi, aktivitātes un nepieciešamo finansējumu. Tiks sagatavoti un apgūti arī 3 tiešsaistes kursi: projektu vadība, līdzdalības dizains, vietējie tīkli un partnerības.


Apmācībās piedalījās arī nevalstisko organizāciju, kuras ir īstenojušas vai īsteno vietējās uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas projektus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), pārstāvji, piemēram, biedrības “Radošās Idejas” pārstāvji, pašnodarbināta persona Anita Kairiša.


(2) Programma iekļāva konsultācijas projektu sagatavošanā un vadībā. Konsultācijas saņēma vietējie aktīvisti, tajā skaitā nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji, skolotāji, kultūras darbinieki, seniori un bezdarbnieki. Sniegtas individuālas konsultācijas šādām nevalstiskajām organizācijām, kas projekta “Open City” ietvaros sagatavoja projekta ideju aprakstus un projektu pieteikumus: biedrība “Radošās Idejas”, biedrība “Saules stari Viļakai", Upītes jauniešu folkloras kopa.


Konsultācijas saņēma nevalstiskās organizācijas, kuras ir īstenojušas vai īsteno vietējās uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas projektus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), piemēram, biedrības “Radošās Idejas” (projekts “RADOŠĀ TERASE pie Balvu Mākslas skolas” 2022. gadā).


(3) Programma iekļāva projektu konkursu, kurā piedalījās nevalstiskās organizācijas un indivīdi. Ideju autoriem bija iespējams saņemt nelielu finansējumu idejas īstenošanai. Tika atbalstīti šādi projekti: Radošā terase pie Balvu mākslas skola (sagatavoja biedrība "Radošās Idejas"), Lapenes izveide pie Viļakas katoļu baznīcas (biedrība “Saules stari Viļakai"), Radošās mākslas nodarbības (Upītes jauniešu folkloras kopa) un Pludmales labiekārtošana (īstenoja privātpersona).


Biedrība "Radošās Idejas" projektu īsteno sadarbībā ar Zentrum für interkulturelle Bildung und Arbeit - projekta koordinators (Vācija), Vārnavas Folkloras grupu (Grieķija), Project School (Itālija) un VT Events (Bulgārija).

Bilžu galerija no vides objektu grupas “Atvērtā pilsēta” veidošanas 2021. gada 1. jūnijā: Flickr


Projekts tiek īstenots no 2020. gada 2. novembra līdz 2022. gada 1. novembrim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 39 683 euro, projekta kopējais finansējums ir 299 716 euro.Projekta mājas lapa: https://opencity-project.eu/


"Atvērtā pilsēta" online kursi (latviešu valodā):

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page