top of page

Padige - Participatory Design of Initiatives on Gender Equality

Līdzdalības dizains Dzimumu līdztiesības iniciatīvāmNr. 2020-3-FR02-KA205-018465


Projekta mērķis ir popularizēt Eiropas pilsoņu iniciatīvas platformu jauniešu vidū, kā arī diskutēt par dzimumu līdztiesības stāvokli.


Projektā paredzētas šādas aktivitātes: wiki platformas izstrāde un izpratnes veicināšanas kampaņa, lai piesaistītu jauniešus dalībai platformā, mācību resursu un vadlīniju jauniešu darbiniekiem izstrāde, 2 pilotprojekti: viens platformai un viens ceļvedim un tiešsaistes semināru organizēšana ar jaunatnes darbiniekiem.


Biedrība "Radošās Idejas" projektu īsteno sadarbībā ar Coopérative d'Initiative Jeunes - projekta koordinators (Francija), IDEC (Grieķija), Magenta Consultancy (Spānija), Symplexis (Grieķija) un IPES – International Centre for the Promotion of Education and Development (Itālija).


Projekts tiek īstenots no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. martam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 23 323 euro, projekta kopējais finansējums ir 228 661 euro.

Projekta mājas lapa

Online kurss par Eiropas pilsoņu iniciatīvām un dzimumu līdztiesību: šeit


Comentarios


bottom of page