top of page

PRIME - Promoting Integration for Young Migrants

Nr. CB652 (2017-521)Projekts veltīts jauniešu imigrantu (18-30) sociālajai un ekonomiskajai iekļaušanai, izmantojot holistisku pieeju un veidojot individuāli pielāgotus integrācijas pasākumus. Projektu biedrība "Radošās Idejas" īsteno kopā ar Linšēpingas pašvaldības Pētījumu un attīstības centru aprūpes un sociālajā darbā (FoU Centrum, Linkopings kommun) no Zviedrijas.


Projekta ietvaros tiks identificētas imigrantu jauniešu vajadzības un barjeras, ar kurām tie saskaras, izvērtēta līdz šim īstenoto atbalsta programmu pieredze, izveidot 2 reģionālie partnerības tīkli, kā arī sagatavota un īstenota kopīga integrācijas programma, ietverot valodu apmācību, neformālo izglītību, atbalstu karjeras attīstībā un mentoringu darbavietā. Projektā tiks iesaistīti 50 jaunieši imigranti, 30 jaunieši Zviedrijā un 20 jaunieši Latvijā. Projektā laikā notiks 2 mācību vizītes un 4 projekta uzraudzības grupas tikšanās.


Projekts tiek īstenots no 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 30.augustam Central Baltic INTERREG programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrības „Radošās Idejas” budžets ir 95 159,69 euro, projekta kopējais finansējums ir 240 634,82 euro. Projekta īstenošanai piešķirts Central Baltic INTERREG programmas līdzfinansējums 74% apmērā jeb 79 934,13 euro un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 5% apmērā jeb 4757,98 euro. Kultūras ministrija līdzfinansē un atbalstīta projekta īstenošanu, piešķirot līdzfinansējumu projekta īstenošanai 3748,00 euro.


Comments


bottom of page