top of page

"Radošās Terases" atklāšanas svētki

Mākslai vajag telpu - telpu vidē, ar šādu domu, ideju, vienas vasaras laikā uzziedēja Balvu Mākslas skolas iekšpagalms. Uzziedēja radošā terase!
1.septembris Balvu Mākslas skolā ir ieskandināts ar atkalredzēšanās prieku, radošumu un āra klases atklāšanas svētkiem. Skolas iekšpagalmā ar rudens ziedu krāšņumu pulcējās 152 Balvu Mākslas skolas audzēkņi, audzēkņu vecāki, 10 skolas radošie pedagogi un mākslas atbalstītāji. Patiess prieks par jaunajiem 38 pirmklasniekiem, kuri radošo talantu apgūs mākslas skolā dažādās vizuālās mākslas izpausmēs.


Radošā terase – āra klase Balvu Mākslas skolas iekšpagalmā ir izveidota biedrības “Radošās Idejas” sabiedriskā labuma projekta ietvaros sadarbībā ar radošās komandas Balvu Mākslas skolas skolotāju Skaidrītes Bankovas un Daces Ķerānes iniciatīvu.


Sabiedriskā labuma projekta ietvaros popularizējam brīvprātīgo darbu. Biedrības biedri, atbalstītāji, mākslas cienītāji, Balvu Mākslas skolas personāls brīvprātīgi darbojās, lai realizētu ieceri par Radošās terases izveidi. Tika organizēta terases labiekārtošanas talka un arī turpmāk, lai uzturētu un nodrošinātu estētiski skaistu un pievilcīgu vidi tiks organizētas talkas un izstrādāta radošās terases izmantošanas kārtība – noteikumi, lai tā būtu pieejama gan Balvu Mākslas skolai, gan citām izglītības iestādēm, gan pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Radošās terases izveidei nav attiecināms komerciāls raksturs, tā būs publiski pieejama.


PALDIES Ziemeļlatgales partnerībai Ievai Leišavniecei par iedrošinājumu, pozitīvismu un atbalstu projekta realizēšanas procesā. PALDIES SIA “Kalna nami” Pēterim Igaunim un viņa komandai par terases būves darbu veikšanu, kad no maza maketa un mākslinieku skicēm bija jāsaprot, kā radīt drošu, estētisku āra telpu. PALDIES Balvu Mākslas skolas kolektīvam un direktorei par svētku radīšanu! PALDIES deju studijas TERPSIHORA studijas dalībniekiem un Līgai Morozai Ušackai par svētku iedzīvināšanu! PALDIES Mārim Lāpānam par svētku ieskandināšanu! PALDIES ikkatram, kas darbos un domās bija kopā!


Kopā mēs varam!


RADOŠĀ TERASE Balvu Mākslas skolas iekšpagalmā kļūs par jaunu kultūras pakalpojuma piedāvājumu, tūrisma objektu interesentiem, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot dažādu iestāžu, pašvaldības, NVO sektora, iedzīvotāju sadarbību. Balvu pilsētā ir izveidota skaista vieta, kur jēgpilni pavadīt laiku darbojoties kādā no Mākslas skolas vai biedrības piedāvātajām radošajām darbnīcām un aktivitātēm - mākslas plenēri, Apkārtējām skolām - Balvu mūzikas skola, Balvu sākumskola vieta, kur organizēt savus pasākumus, koncertus, mēģinājumus. Balvu centrālai bibliotēkai vieta, kur būt kopā dzejas pēcpusdienās. Vieta, kur aicināt pilsētas viesus – tūristu grupas, kur klausīties gida stāstījumu par pilsētu.


Cienīsim paveikto darbu!


Plašāka fotogalerija: https://flic.kr/s/aHBqjA5LXh


LEADER sabiedriskā labuma projektu Nr. 22-07-AL19-A019.2201-000007 “RADOŠĀ TERASE pie Balvu Mākslas skolas” realizē biedrība “Radošās Idejas” ar biedrības, biedrības biedru un atbalstītāju līdzfinansējumu un brīvprātīgo darbu, Balvu novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Anita Kairiša

Biedrības “Radošās Idejas” valdes locekle

Balvu Mākslas skolas direktores vietniece izglītības jomā01.09.2022


Comentarios


bottom of page