top of page

TRACE - Traditional children's stories for a common future

Nr. 2018-1-HR01-KA201-047483


Projekta mērķis ir iepazīstināt Eiropas skolotājus un skolniekus (6-12 gadu vecumā) ar stāstiem bērniem no dažādām Eiropas Savienības valstīm. TRACE projekta ietvaros skolotāji izvēlēsies stāstus, kas tiks tulkoti partnervalstu valodās, kā arī izveidos darbnīcas, lai attīstītu bērnu kritisko domāšanu un ļautu inovatīvā veidā iepazīt citas Eiropas valstis. Projekta īstenošana motivēs bērnus lasīt un izprast literatūru jau agrā vecumā.


Projektā notiks 3 partneru tikšanās (Zagrebā, Tripolē un Granadā) un apmācības skolotājiem Zadarā, Horvātijā. Tiks sagatavots pētījums par bērnu stāstiem, izvēlēti un iztulkoti stāsti tulkošanai, izveidota darbnīca un vadlīnijas skolotājiem, īstenoti pilotprojekti skolās, kā arī izveidota platforma Eiropas stāstiem bērniem.

Biedrība "Radošās Idejas" projektu īsteno sadarbībā ar Nacionālo un Universitātes bibliotēku Zagrebā - projekta koordinators (Horvātija), asociāciju Petit Philosophy no Zadaras (Horvātija), "Josip Pupačić" pamatskolu no Omišas (Horvātija), Eiropas un arābu augstāko studiju fonds no Granadas (Spānija) un Peleponēsas universitāti no Tripoles (Grieķija).


Projekts tiek īstenots no 2018.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.jūlijam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 27 190 euro, projekta kopējais finansējums ir 178 330 euro.

Īpaši laba prakse - projekta galīgajā novērtējumā tika secināts, ka, pateicoties kvalitatīvai aktivitāšu izpildei ar veiksmīgu mērķa grupu iekļaušanu, rezultātu kvalitāti un apjomu Eiropas daudzvalodības un multikulturālisma vērtību veicināšanai, sasniegtajiem pozitīvajiem rezultātiem un visaptverošiem izplatīšanas pasākumiem, šo projektu var popularizēt plašākā Eiropas mērogā kā Erasmus+ projekta 2. pamatdarbības īpaši labas prakses piemēru.


Projekta mājas lapa un TwitterComments


bottom of page