top of page

United in Culture - Welcoming Ukrainian Refugees

Vienoti kultūrā - Ukrainas bēgļu uzņemšana


Nr. 2022-1-LV01-KA210-ADU-000082312


Projekta mērķis ir nodrošināt ukraiņu bēgļu uzņemšanu, sniedzot iespēju apgūt latviešu un poļu valodas un iepazīt šo valstu kultūru un dabu, lai bēgļi iepazītu mūsu valstis un cilvēkus un tajā pašā laikā iegūtu pozitīvas emocijas.


Projektā notiek latviešu valodas kursi ukraiņiem A1 un A2 līmenī. Kursu dalībniekiem, to ģimenes locekļiem un draugiem apmācību laikā iespējams piedalīties arī citās bezmaksas aktivitātēs, lai iepazītu Latvijas kultūru un dabu (radošajās darbnīcās, muzeju apmeklējumos u.c.).


Biedrība "Radošās Idejas" projektu īsteno sadarbībā ar Green Elephant Foundation (Polija).


Projekts «Vienoti kultūrā – Ukrainas bēgļu uzņemšana» ir saņēmis EK atzinību par pozitīvas ietekmes sniegšanu uz Ukrainas organizācijām un cilvēkiem.


Projekts tiek īstenots no 2022. gada 1. septembra līdz 2024. gada 29. februārim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 30 000 euro, projekta kopējais finansējums ir 60 000 euro.bottom of page